‘วัชรพล’ไม่กังวล หากสนช.ยื่นตีความร่างกม.ป.ป.ช. เชื่อดูรอบคอบแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า ขณะนี้ที่ประชุมป.ป.ช.ได้ส่งความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. … กลับไปให้กรธ.เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติไม่ติดใจหรือโต้แย้งให้ตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย มาทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว ส่วนที่มีกรธ.ส่งหนังสือถึงสนช.แสดงความเป็นห่วงอยากให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการต่ออายุให้กรรมการป.ป.ช.ที่มีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น ไม่รู้สึกกังวล และยินดีและดีใจ หากสนช.จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว แต่เบื้องต้นการที่สนช.เห็นชอบบทเฉพาะกาลเรื่องการต่ออายุการทำงานให้กรรมการป.ป.ช.ที่มีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้นั้น แสดงว่า สนช.คงทบทวนพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่า สามารถดำเนินการได้ มิเช่นนั้นคงไม่โหวตให้ผ่าน