นายกฯ พบปชช.แม่ฮ่องสอน ปัดมาหาเสียงสร้างคะแนนนิยม ฝากสร้างปชต.แบบไทยนิยม

นายกฯ พบ ปชช.แม่ฮ่องสอน ปัดมาหาเสียงหวังคะแนนนิยม ฝากสร้างปชต.แบบไทยนิยม เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำทุก รบ.ต้องเดินหน้านโยบายพรรคควบคู่ยุทธศาสตร์ชาติ ชี้ไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโต แต่มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล และกล่าวกับประชาชนว่า ตนมาในนามของนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าใจว่าน่าจะเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นรัฐบาลแรกที่เอาคนมาดูแลพวกเรามากขนาดนี้ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับ จ.แม่ฮ่องสอน

“เราทราบดีว่าจังหวัดมีศักยภาพอะไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งรัฐบาลนี้จะเข้ามาแก้ไขให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ได้ทำเพื่อการเมืองอะไรทั้งสิ้น สำหรับตนเองนั้น ท่านคงทราบดีอยู่แล้ว ตนมาที่นี่ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ยศร้อยโท มากับรัฐมนตรีมหาดไทย เพราะท่านเป็นนายเก่าของตน และตนยังได้มีโอกาสตามเสด็จฯมาที่นี่ทุกครั้งตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ตนเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ จ.แม่ฮ่องสอน พอสมควร และจะนำแนวทางต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทำให้เกิดความต่อเนื่อง”

นายกฯ กล่าวว่า ที่มาวันนี้นั้นตนอยากเรียนว่า การพัฒนาประเทศเราไม่สามารถพัฒนาด้วยระบบพรรคการเมืองได้ทั้งหมด มันเป็นเรื่องของรัฐบาลทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะรัฐบาลนี้ รัฐบาลหน้า หรือต่อๆ ไปก็ตาม ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับนโยบายของพรรค คือนโยบายของรัฐบาลที่จำเป็นต้องดูแลคนทุกจังหวัด ฉะนั้น ส.ส.ต่างๆ ที่รับเรื่องมา จะเป็นผู้ที่ติดตามปัญหาอุปสรรค และเป็นผู้ที่นำเสนอเข้าใน ครม. ซึ่ง ครม.ก็ต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมทั่วถึงทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะตามนโยบายพรรค หรือตามที่ ส.ส.ขอไปเฉพาะพื้นที่ของตัวเองเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ซึ่งเราได้วางพื้นฐานว่า ประเทศเราต้องมียุทธศาสตร์ชาติ มีการปฏิรูปในทุกกิจกรรม ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการทำงานของทุกรัฐบาล ของข้าราชการทุกคน ทั้งหมดจะต้องทำงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่างบประมาณของรัฐบาลที่ได้มอบลงไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการมีอะไรบ้าง อะไรที่สามารถทำให้ได้ก็จะทำทันทีในปีนี้ กราบเรียนว่ามันไม่ใช่ว่าตนมาเพื่อสร้างคะแนนนิยม ตนจำเป็นต้องมาอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องมา เพราะมีความชัดเจนเรื่องการประเมินการกำหนดรายได้ของประชากรแต่ละจังหวัด ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าจังหวัดของเราอยู่ท้ายๆ แต่ไม่ต้องไปวิตกกังวล เพราะรัฐบาลนี้มีแต่ทำให้ดีขึ้น ในระยะเริ่มต้น 61-62 รัฐบาลนี้ทำให้ พร้อมเร่งรัดทุกกระทรวงให้ลงมาดูแลให้มากที่สุด ถึงแม้ว่าจะไปมายากลำบาก และรัฐบาลต่อไปที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ตนเรียกว่ารัฐบาลหรือประชาธิปไตยไทยนิยม ที่ตนพูดไทยนิยม ท่านเห็นด้วยกับตนหรือเปล่า ตนไม่ได้หมายความว่าต้องมาชื่นชมตน ชื่นชมสิ่งที่ตนพูดว่าสิ่งที่ตนกำลังจะทำต่อนี้ และส่งต่อให้คนอื่นทำวันหน้ามันใช่อย่างที่ตนว่าไหม ถ้าใช่นั่นคือคนไทยทั้งประเทศต้องนิยมแบบนี้ คือทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ต้องได้รับการดูแล มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องทำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนคาดหวังวันนี้ คือการทำความเข้าใจกับท่าน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะสอดคล้องนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้นคือวิสัยทัศน์คือการมองไปข้างหน้าเราจะทำให้จ.แม่ฮ่องสอนของเราเป็นอย่างไรใน 5 ปี 10 ปี 15 ปีและ 20 ปีข้างหน้า นั้นคือยุทธศาสตร์ของเราการพัฒนาของเรา ซึ่งเป็นตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้องพัฒนาเรื่องอื่นๆไปด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนนหนทางซึ่งเท่าที่เห็นไม่ค่อยดีนัก โดยเส้นทางมาสู่จ.แม่ฮ่องสอน ต้องพัฒนาเป็น 3 เส้นทาง อย่างแม่สะเรียง ปายและอีกเส้นที่ต้องทำต่อ ให้สามารถแยกแยะได้เส้นไหนสัญจรไปมา ท่องเที่ยว เส้นไหนขนส่ง ไม่ใช่แออัด ถ้าเรามุ่งหมายให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี้เครื่องบินใหญ่ๆมาทีเดียว มาแล้วจะไปไหนเพราะที่จะไปต่อไปมันไปยาก อาจต้องทยอยมา และวันนี้น่ายินดีสายการบินนกแอร์จะมาลงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ปัญหาคือมีค่าเครื่องบินหรือเปล่า หลายอย่างต้องมีการพัฒนา ทุกอย่างอยู่ที่รายได้ของท่าน ถ้าไม่พัฒนาอย่างที่ตนพูดก็จะเป็นอยู่แบบนี้ ไฟไหม้ฟางแบบวูบๆวาบๆ ถ้าเราไม่วางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าจ.แม่ฮ่องสอนน่าจะดีขึ้นได้ภายใน 5 ปี ทำให้เร็วที่สุด ซึ่งทุกจังหวัดยังใช้ศักยภาพไม่มากนัก เพราะขาดพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่จะเดินต่อไป “เพราะฉะนั้นฝากหวังเรื่องประชาธิปไตยของเราต่อไปว่า ต้องเป็นการเมืองที่ไทยนิยมคือเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ มีการปฏิรูปประเทศ ที่มีอยู่ 11 เรื่องที่มีกว่าร้อยกิจกรรม ที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้ รัฐบาลนี้จะทำไว้ให้ และใครก็แล้วแต่ที่สืบสานเรื่องเหล่านี้นั้นแหละประชาธิปไตยไทยนิยม คนไทยทั้งประเทศรับได้ ถ้าทำเล็กๆน้อยๆ ทำโน้นทำนี้อย่างเดียวไม่ได้ ดูแล้วนิยมไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยั่งยืน ไม่เป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาว”นายกฯกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนของการเพาะปลูกต้นทางคือ ผู้ปลูก ผู้ผลิต จะต้องทำให้ต้นทุนน้อยลงและใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่มากแต่มีน้ำน้อย ยังไงก็ปลูกได้เพียงเท่านั้น จึงต้องทำอย่างไรให้ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำให้มากที่สุด ให้ปริมาณสูงขึ้นและลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง เนื่องจากเป็นต้นน้ำ ไม่เช่นนั้นน้ำลงมาก็ใช้ไม่ได้ วันหน้าจะเสียไปเรื่อยๆ ดินเสื่อมไปเรื่อยๆ ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขในระยะที่ 1 โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินของคสช. ที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีใครทำได้ รัฐบาลนี้ทำให้ได้ ขออย่าเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกกันต่อไป เป็นเรื่องที่เรามอบที่ดินทำกินให้ท่านสบายใจและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกลัวใครเขาจับ เว้นแต่ไปบุกรุกใหม่ไม่ได้ ใครที่ยังไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์ เราก็ต้องจัดการต่อไปและจะทำตลอดไป นี่คือนโยบายที่ผมจะส่งต่อให้ทุกรัฐบาลที่มา

“ไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามถ้าเขาไม่ทำก็ค่อยว่ากันอีกที เป็นเรื่องของท่าน เพราะท่านเป็นคนเลือกรัฐบาล ก็ขอให้เลือกให้ถูก อย่าให้เขาพูดว่า อันนี้มาก็ได้พออีกพวกมาไม่ได้ รัฐบาลทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องทำให้ต่อเนื่องกันไม่ว่าจะของใคร พรรคใคร ก็ต้องทำต่อนี่คือยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนถ้าพรรคจะทำอะไรพิเศษขึ้นมาก็เรื่องของพรรค จึงต้องดูนโยบายหาเสียงด้วย ผมไม่ได้ว่าใคร เดี๋ยวหาว่ายุ่งกับนักการเมืองอีก”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขนส่งสระแก้วซิ่งเฟอร์จูนเนอร์ทะเบียนหรูเสยท้ายรถบรรทุกอ้อย
บทความถัดไป“นราห์” สมุนไพรไทยสร้างชื่อ คว้าอันดับ 1 เหรียญทอง Gold Medal ในเวทีโลก