“ศรีสุวรรณ” ร้องนายกฯทบทวนจัดระเบียบวินรถตู้ ทำขาดทุน ขอเปิดโอกาสหาพื้นที่ตั้งสถานีเอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการเมื่อปี 2557 โดยการโยกย้ายสถานีจอดรถรับส่งผู้โดยสารรถตู้ ไปยังสถานีขนส่งต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่จำเป็นต้องโดยสารรถตู้สาธารณะ และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการต่อรถ ในการสัญจรในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ประกอบการเกิดสภาวะขาดทุน ถูกยึดรถและเป็นหนี้สิน จึงเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ จึงได้เข้าชื่อจำนวน 1,500 รายชื่อ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 43 (3) เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข 5 ข้อ คือ 1.ขอให้ขยายอายุการใช้รถตู้สาธารณะทุกหมวดจากเดิมไม่เกิน 10 ปีให้มีอายุเท่ากัน กับรถแท็กซี่โดยสาธารณะ คือ ไม่เกิน 12 ปี หรือเพิ่มเป็นไม่เกิน 15 ปี 2. นโยบายการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถไมโครบัสจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 3. ขอให้ยกเลิกการบังคับใช้รถตู้สาธารณะหมวด ต. และ ช. รับส่งผู้โดยสารได้เฉพาะสถานีต้นทางและปลายทาง เนื่องจากมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เกิดความเท่าเทียม 4.ขอให้ทบทวนมาตรการการจัดระเบียบการจำหน่ายตั๋วรถตู้โดยสาร ที่กำหนดให้บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องให้บริษัทภายนอกเข้ามารับสัมปทานแทน และ 5.ขอให้ทบทวนการรวมศูนย์สถานีรับส่งโดยสารที่อยู่ตามสถานีขนส่งต่างๆ และเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถแสวงหาพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีรับส่งของตนเองได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon