“เฉลิมชัย” สั่งเตรียมรับมืออุบัติภัยจากมรสุมฤดูร้อน พร้อมหนุน ”ไทยนิยม ยั่งยืน”

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า จากสภาพลมฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ห้วงมรสุมฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้มีลมพัดแรงจัด และมีอากาศร้อนจัดในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่ง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้มีความห่วงใยถึงอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงมรสุมฤดูร้อน จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดเตรียมและตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ กำลังคน รวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น วาตภัย ,เพลิงไหม้หรือไฟป่า และโรคภัยไข้เจ็บในห้วงฤดูร้อน เป็นต้น รวมถึงให้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นด้วย

พล.ต.พีรวัชฌ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้รอง ผอ.รมน.ยังได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของ กอ.รมน. โดยเฉพาะ กอ.รมน.จังหวัด ได้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานจิตอาสาทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างพลังชุมชน ความรักความสามัคคี การเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม นอกจากนี้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ในมิติความมั่นคง และสิ่งที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง เพื่อนำมาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon