‘อธิบดีสถ.’สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกอปท. ช่วงภัยแล้ง

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของ สถ.ที่จะทำงานร่วมกับ ปภ. ว่า สำหรับ สถ. เราบูรณาการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับทุกหน่วยงาน ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ไม่เพียงแต่บูรณาการเฉพาะกับหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ทั้งนี้ การทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนเฉพาะหน้าที่ซักซ้อมกันไว้คือ การมีฐานข้อมูลโดยต้องจัดทำฐานข้อมูล โดยต้องสำรวจจัดเก็บข้อมูลไว้ว่า ตำบลใด หมู่บ้านไหนของท้องถิ่นที่เสี่ยงจะประสบภัยแล้งบ้าง


ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการส่งความช่วยเหลือเข้าไปเมื่อเกิดเหตุ ส่วนต่อมาคือ งบประมาณช่วยเหลือซึ่งเราคุยกันไว้ว่าเรามีงบฯ 2 ส่วน คือ ส่วนของ ปภ. และส่วนของท้องถิ่น อันได้แก่ งบฯปกติ กับเงินสะสมของเราซึ่งสามารถดึงมาใช้ได้รวดเร็วกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องรอประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณภัย ดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าพี่น้องประชาชนจะถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ ท้องถิ่นเรายังมีแนวทางปฏิบัติของเราเรื่องการกักเก็บน้ำ โดยต้องหมั่นตรวจ และซ่อมแซม เช่น ฝาย หรือที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ สำคัญที่สุดคือการเฝ้าระวังติดตาม ตนได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนขึ้นในทุกๆ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ถาวรให้คอยจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 26 ก.พ. 61
บทความถัดไป‘บิ๊กโย่ง’ฟังเสียงภาคอสังหาฯช่วยปลดล็อกสร้างบ้านคนจน