คสช.สั่งถกปรับ’เดินหน้าประเทศไทย’ หลังเรตติ้งตก คนปิดทีวีหนี-ประหยัดไฟ

คสช.ถกแก้ปัญหารายการ ”เดินหน้าประเทศไทย” เรตติ้งตก เตรียมปรับโฉมเน้นรายงานพิเศษ ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์แค่ รมต. หลังพบ ปชช.ปิดทีวีหนีและถือโอกาสเป็นช่วงประหยัดไฟ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม แหล่งข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา คสช.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการโทรทัศน์ของ คสช. อาทิ ตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกระทรวง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ อาทิ ช่อง 3 5 7 9 11 เข้าร่วมหารือถึงการปรับปรุง “รายการเดินหน้าประเทศไทย” ที่ออกอากาศทุกวันหลังเคารพธงชาติในเวลา 18.00 น. หลังจากคสช.พบว่า จำนวนผู้ชมของรายการเดินหน้าประเทศไทยมีน้อยมาก ซึ่งกระทบต่อการรับรู้และเข้าใจการทำงานของรัฐบาลและ คสช. โดยในที่ประชุมใช้คำว่า ช่วงเวลาดังกล่าวที่รายการออกอากาศ เป็นช่วงประหยัดไฟ 30 นาทีของประชาชน เพราะส่วนใหญ่พากันปิดทีวีเพื่อหนีรายการฯ และรอเปิดทีวีหลังจากรายการของคสช.จบ โดยมีการวิเคราะห์ถึงรูปแบบรายการที่ยึดแบบเดิมมานาน คือ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แต่ระดับรัฐมนตรี ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่าจะปรับรูปแบบรายการให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยจะทำเป็นรายงานพิเศษหรือสเปเชียลรีพอร์ท ที่ไม่ใช่แค่การนั่งสัมภาษณ์รัฐมนตรีเท่านั้น แต่จะต้องลงพื้นที่คุยกับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติ เช่น อธิบดี ผู้อำนวยการกอง นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ฯลฯ รวมถึงต้องลดความถี่ของระดับนโยบายลงเพราะที่ผ่านมาเสนอแต่เรื่องนโยบายอย่างเดียวเท่านั้น แล้วมุ่งนำเสนอใน 3 ประเด็น 1. นโยบาย 2. การปฏิบัติตามนโยบาย 3. ผลของการปฏิบัติ ที่จะต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นในอีก 7 วันข้างหน้า เพื่อมอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ที่เข้าร่วมผลิตได้ทำประเด็นตามที่คณะทำงานชุดเล็กกำหนด


แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือถึงการปรับปรุงรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ที่ออกอากาศเวลา 20.15 น. ทุกวันศุกร์แต่อย่างใด