ชมแสนยานุภาพ ‘รถถังออปพล็อต’ นำเข้ายูเครน รถถังทันสมัยสุดยุคนี้ (คลิป+ภาพชุด)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบ หน่วยตามหน้าที่ระดับกองร้อย ประจำปี 2561 ของกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว การฝึกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก และตรวจสอบนอกที่ตั้ง งานการฝึกตามวงรอบการฝึก ประจำปีของกองทัพบก เริ่มตั้งแต่ 22 มกราคม- 7 มีนาคม เช่น การปรนนิบัติยุทโธปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ประจำรถ การพราง การขับรถถัง การกู้รถ การขับรถถังในที่คับขัน การใช้อาวุธ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง

โดย พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้ให้ความสำคัญกับงานการฝึก เป็นการเตรียมกำลังของหน่วยทุกระดับของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อันจะนำไปสู่ความพร้อมในการใช้กำลังตอบโต้ ต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยต้องทำการฝึกอย่างจริงจังและให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแล รวมถึงเอาใจใส่ต่อการฝึกของกำลังพลอย่างใกล้ชิด

สำหรับกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกองทัพบก เป็นหน่วยกำลังรบหลักที่สำคัญของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกองทัพบก เนื่องจากเป็นหน่วยที่รับการบรรจุ รถถังหลัก ที่มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพบกเข้าประจำการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ คือ รถถังหลัก OPLOT จากประเทศยูเครน และได้นำมาใช้ทำการฝึกในครั้งนี้ด้วย

จากการทดสอบการยิงเป้าหมายด้วยรถถัง OPLOT จากยูเครน ระยะ 2 กิโลเมตร ได้ผลแม่นยำมาก ในขณะเดียวกัน กระบอกปืนสามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา และสามารถหมุนตัวถังรถได้ 360 องศาเช่นกัน ในขณะที่กระบอกปืนยังเล็งที่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยไม่เปลี่ยนทิศทางไปตามตัวถังรถ OPLOT และสามารถขุดหลุมพรางตัวเองได้อีกด้วย จึงเป็นรถถังที่มีแสนยานุภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้

Advertisement

ทั้งนี้ พล.ต.สุขสรรค์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการฝึกของกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เรานำเอายุทโธปกรณ์ใหม่ คือรถถัง ออปพล็อต (OPLOT) รับมาประจำการประมาณ 2 ปีเศษ ก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกกำลังพลของเราให้มีความคุ้นเคยและใช้รถตามกำลังที่มีอยู่ให้เกิดอำนาจสูงสุดในทุกๆ ด้าน ทั้งการทำลายที่หมาย ป้องกันตนเองและวิธีที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่จะทำงานรบ หรือทำการฝึก และในวันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการฝึกเป็นประจำและเตรียมการที่จะฝึกเป็นหน่วยกองพันประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม ต่อไปอีก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image