ร้อง “บิ๊กตู่” ทวงรัฐรักษาสัญญา หนุนแหล่งเงินทุนฟื้นฟูสหกรณ์คลองจั่น

“สมาชิกคลองจั่น” ร้อง “บิ๊กตู่” ทวงรัฐรักษาสัญญาหนุนแหล่งเงินทุนฟื้นฟูสหกรณ์ ลั่น หากไม่เร่งแก้ไข กระทบระบบสหกรณ์ของประเทศแน่


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งกพ.) นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ และประธานกลุ่มผู้บริหารแผนฟื้นฟูสหกรณ์คลองจั่น พร้อมด้วยกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์เจ้าหนี้ คณะกรรมการและพนักงานสหกรณ์คลองจั่น ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเรียกร้องพันธะสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้ว่า หากแผนฟื้นฟูกิจการผ่านมติที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบ ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ แต่เวลาล่วงเลยมาแล้ว 3 ปี ก็ยังไม่มีการทำตามสัญญา ไม่นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่ออนุมัติแต่อย่างใด จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดโครงการบัญชีร่วม เพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ มีสมาชิกเจ้าหนี้ เดือดร้อนกว่า 5 แสนราย ซึ่งหากสหกรณ์คลองจั่นไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ