ด่วน! บิ๊กตู่ สั่งเด้ง “ธีธัช สุขสะอาด” พ้นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในข้อสองของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น


 

บทความก่อนหน้านี้เปิดบิ๊กดาต้าพบคนดู‘บุพเพสันนิวาส’สูงกว่าเรื่องอื่น7เท่า-กทม.มากสุด
บทความถัดไปรถตู้บรรทุกนักท่องเที่ยวสวีเดนหลับในพุ่งชนท้ายรถ10ล้อเจ็บ3!(มีคลิป)