“สุวพันธุ์” เรียกถกสัปดาห์หน้า บริหารงบ 2 หมื่นล้าน กองทุนหมู่บ้านละ 3 แสน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองว่า กองทุนหมู่บ้านได้รับงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 2 หมื่นล้านบาท โดยจะสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านไม่เกินกองทุนละ 3 แสนบาท จำนวน 6 หมื่นกว่ากองทุน ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ 1.กำหนดแนวทาง และกฎระเบียบเพื่อบริหารงบประมาณและโครงการ ซึ่งจะยึดแนวทางเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ เช่น คุณสมบัติกองทุนต้องเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพ มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง มีกรรมการ และสมาชิกบริหารจัดการ เป็นต้น 2.โครงการต้องต่อยอดจากโครงการที่ 1 หรือ 2 หรือหากเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ ต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และ3.เป็นโครงการที่ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งเงินทุนและกำไร เช่น ร้านค้าชุมชน น้ำดื่มชุมชน เครื่องจักกลทางการเกษตร เป็นต้น

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะมีประชุมกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว จากนั้นสัปดาห์ถัดไปจะประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการโดยเร่งรัด เพราะเงินส่วนนี้เมื่อลงไปถึงชาวบ้าน และกองทุนหมู่บ้านแล้วจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“เมื่อออกระเบียบและหลักการแล้ว จะเป็นการเสนอโครงการเข้ามา แล้วทางเราจะทยอยอนุมัติไป โดยเราออกกฎระเบียบอย่างเด็ดขาดคือห้ามกู้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหมู่บ้านเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ดังนั้นต้องเกิดประชาคมทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านได้ร่วมทำงานในทีมไทยนิยมด้วย เพราะกองทุนหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่” นายสุวพันธุ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon