มทภ.2คนใหม่ รับลูก คสช.พร้อมจัดกำลังทหารลงพื้นที่ ดึงชาวอีสานมาลงประชามติ รธน.ให้มากที่สุด

แม่ทัพภาค 2 คนใหม่ รับลูก คสช. พร้อมจัดกำลังทหารลงพื้นที่ ดึงชาวอีสานมาลงประชามติ รธน. ให้มากที่สุด และไม่ทิ้งภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง การจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน เวลา 10.09 น. ที่บริเวณลานสวนสนาม หน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้น ระหว่าง พล.อ.ธวัช สุกปลั่ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ กับ พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ โดยมีทหารกองเกียรติยศจากหน่วยงานในสังกัด กองทัพภาคที่ 2 กว่า 1,500 นาย ร่วมในพิธีในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่

วิชัย แชจอหอ3

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จพิธี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่ตนเข้ามารับตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 จะต้องดำเนินการภารกิจเร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.จะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และ คสช. เรื่องรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มากที่สุด 2.การจัดเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ 3.จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนั้น ปัจจุบันทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เนื่องจากกองทัพภาคที่ 2 ได้เจรจาพูดคุยกับกองทัพแต่ละประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทุกอย่างแล้ว จึงไม่มีความกังวลแต่อย่างใด พล.ท.วิชัย กล่าว

วิชัย แชจอหอ4

สำหรับ พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่นี้ ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. รุ่นที่ 27 เข้ารับราชการครั้งแรก เป็นว่าที่ร้อยตรี ในสังกัดกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอีกมากมาย อาทิ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21, ผอ.กองข่าวกองทัพน้อยที่ 2, ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์, ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2, รองแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพน้อยที่ 2 ตามลำดับ ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon