‘นิด้าโพล’เผยปชช. 41.46% ไม่รู้ว่าโครงการไทยนิยมฯ ทำอะไร

‘นิด้าโพล’เผยปชช. 41.46% ไม่รู้ว่าโครงการไทยนิยมฯ ทำอะไร 40.39% หวังช่วยให้ชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น”นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 2,050 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.46 เคยได้ยินชื่อ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” มาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าทำอะไร, ร้อยละ 37.81 รู้จัก โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และร้อยละ 20.73 ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อเลย โดยประชาชน ร้อยละ 62.77 รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์,ร้อยละ 52.00 จากผู้นำชุมชน,ร้อยละ 29.97 จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ร้อยละ 24.74 จากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line

นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ค่อนข้างเข้าใจ ในหลักการหรือแนวคิดของโครงการ เช่น เรื่องสัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง, เรื่องคนไทยไม่ทิ้งกัน, เรื่องชุมชนอยู่ดีมีสุข, เรื่องวิถีไทยวิถีพอเพียง และ เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพิ่มเติมในโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน” คือร้อยละ 15.53 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มสวัสดิการให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ รองลงมา ร้อยละ 13.11 อยากให้รัฐบาลเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และ ร้อยละ 11.29 อยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และ ร้อยละ 8.13 อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 40.39 ค่อนข้างมีความคาดหวังต่อผลการดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ว่าจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น, ร้อยละ 30.25คาดหวังว่า จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับตา! ‘นาจิบ’ ประกาศวางมือการเมืองชั่วคราว เตรียมบินอินโดนีเซียพักผ่อนกับครอบครัว
บทความถัดไปแฟชั่นสวยๆ จากงาน Met Gala 2018