“ปิยบุตร-อรรถวิชช์” แนะรบ.ในอนาคตเปิดเสรีภาพแสดงความเห็น

“-อรรถวิชช์” แนะรบ.ในอนาคตเปิดเสรีภาพแสดงความเห็น แก้กม.ความเห็นไม่ตรงต้องไม่ติดคุก

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนาสาธารณะ “The Move We Decide ก้าวที่เลือกได้” โดยนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้ดำเนินรายการจากโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)  ถามว่า โลกปัจจุบันกำลังเดินหน้าด้วย เทคโนโลยี ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นคนที่ถืออำนาจรัฐจะปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันประชาชนนั้น

นายปิยบุตร กล่าวว่า ความรู้และเสรีภาพในการแสดงความเห็น คือสิ่งสำคัญสุดของประชาธิปไตย เพราะการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากตนเป็นรัฐบาลจะต้องเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือที่เรียกว่า รัฐบาลเปิดเผย ลดการติดต่อข้าราชการโดยตรง เพื่อให้การคอร์รัปชั่นหายไป แม้ทุกวันนี้เราจะมีกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ให้เปิดเผยข้อมูล แต่ก็เป็นกฎหมายที่กึ่งเปิดกึ่งปิด เราจึงต้องเปิดให้หมดเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่งามเกิดขึ้น นอกจากนี้จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความคิดเสรีภาพโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องมีโทษถึงขั้นติดคุกและเมื่อประชาชนมีศักยภาพกฎหมายก็ไม่มีจำเป็น เพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ใจกว้างพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลา และเปิดให้คนที่เป็นระบอบเผด็จการมีสิทธิได้พูด แต่ระบอบเผด็จการจะไม่ยอมให้ใครพูดเลย จึงอยากขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาเสรีภาพนี้ไว้

ด้าน นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า จะต้องยกเลิกกฎหมาย และให้ประชาชนมีเสรีภาพในการใช้อิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงเทคโนโลยีมาสอดรับกฎหมายอำนวยความสะดวกและปราศจากการคอร์รัปชั่น ให้ภาครัฐมีความตื่นตัวในรัฐสวัสดิการ ว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนซึ่งในอนาคตอาจจะตกงานในอีก 20 ปี ข้างหน้ารัฐต้องตื่นรู้ในเรื่องของไอที เพราะหุ่นยนต์สามารถเข้ามาทำงานแทนได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon