“อภิศักดิ์”นั่งประธาน กมธ.งบปี 62 พิจารณา ก.คลัง เป็นคิวแรก

“อภิศักดิ์”นั่งประธาน กมธ.งบปี 62 เริ่มถกภาพรวมศก.ประเทศ พร้อมพิจารณา ก.คลัง เป็นคิวแรก วันที่ 11 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ที่ห้องประชุมงบประมาณ อาคารัฐสภา 3 มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 50 คน เป็นครั้งแรก เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ. พร้อมทั้งมีรอง ประธาน กมธ.จำนวน 12 คน ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน คนที่1 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน คนที่ 2 พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 3 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน คนที่ 4 นายสนิท อักษรแก้ว สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 5 พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ สนช. เป็นรองประธาน คนที่6 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 7 นายวันชัย ศารทูลทัต สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 8 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 9 พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 10 นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สนช. เป็นรองประธาน คนที่ 11 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ.สำนักงบประมาณ เป็นรองประธาน คนที่ 12

นายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผอ.สำนักงบประมาณ เป็นเลขานุการ ส่วนโฆษก กมธ. มีจำนวน 3 คน ได้แก่ พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ สนช. นางนิสดารก์ เวชยานนท์ และนางเสาวณี สุวรรณชีพ สนช. โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ส่วนกรอบการพิจารณาจะประชุมวันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 61 เป็นต้นไป โดยในวันจันทร์จะเริ่มประชุมเวลา 13.00 -17.00 น. ส่วนในวันอังคาร – วันศุกร์ จะเริ่มประชุมเวลา 09.00-17.00 น. โดยในการประชุมวันที่ 11 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. จะเป็นการรับฟังภาพรวมเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศ รวมทั้งพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับ เป็นกระทรวงแรก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon