บทนำวันที่5กุมภาพันธ์2563 : ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

การเสียบบัตรแทนกัน ส่งผลต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า หากดูจากการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเร่งรัด เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศชาติ ส่วนตัวมองว่าแนวการวินิจฉัยเป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ 1.ศาลเห็นว่า กระบวนการออกกฎหมายไม่ชอบแล้วทำให้ร่างกฎหมายตกทั้งฉบับ หรือ 2.กระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจไม่ตกทั้งฉบับ ขึ้นอยู่กับศาลจะเห็นว่ากระทบต่อเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายหรือไม่ ขออย่าเดาผลการวินิจฉัย แต่ที่ผิดแน่นอนคือ การเสียบบัตรแทนกัน เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องถูกเอาผิด ทั้งวินัยและทางอาญา ซึ่งทาง ส.ว.ยังไม่พบพฤติกรรมดังกล่าว

ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศมาตรการป้องกันการเสียบบัตรลงคะแนนโดยมิชอบ ให้ ส.ว.เก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัว นำบัตรมาด้วยทุกครั้งที่มีการประชุม ส.ว. ไม่มีการทำบัตรสำรองแก่ ส.ว. หาก ส.ว.คนใดไม่นำบัตรมา และต้องมีการแสดงตน หรือลงมติ ขอให้ใช้วิธียกมือเพื่อแสดงตน และใช้สิทธิลงมติในที่ประชุมแทน นอกจากนี้ขอให้ ส.ว.นำบัตรลงคะแนนออกจากเครื่องลงคะแนนทุกครั้ง และนำติดตัวไปทุกครั้งเมื่อออกจากห้องประชุม เพื่อป้องกันการเสียบบัตรแทนกันโดยมิชอบ หากใครลืมบัตรทิ้งไว้ในเครื่องลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรไว้ และติดต่อให้ ส.ว.คนนั้นไปรับบัตรคืน โดยเจ้าหน้าที่จะทำบันทึกเก็บไว้ว่า ใครเสียบบัตรคาไว้

การเสียบบัตรและลงมติแทนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาคือ ขณะนี้ ส.ส.ซึ่งมีประมาณ 500 คน ใช้ห้องประชุมวุฒิสภาซึ่งมีที่เสียบบัตร 350 ช่อง ทำให้ต้องใช้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้เสียบบัตรและลงมติแทนกัน แต่หลังจากเกิดเรื่องยังไม่พบว่าสภาผู้แทนฯ จะแก้ไขอย่างไร ล่าสุด นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนฯได้สั่งการให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ไปหามาตรการมาแก้ไข ซึ่งนอกจากมาตรการแล้ว ส.ส. ต้องแสดงความโปร่งใส และไม่ฝ่าฝืนหลักของการลงคะแนนเสียงเสียเอง จึงจะเรียกความเชื่อถือกลับคืนมาได้

บทความก่อนหน้านี้เดินหน้าชน : ภูมิคุ้มกัน : โดย สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
บทความถัดไปคนตามข่าว : เพชรภูมิ-กัมพล คู่ชิงเก้าอี้ส.ส.เขต2กำแพงเพชร