รายงาน : หนทาง 2 แพร่ง ของ จุรินทร์ ประชาธิปัตย์ ทำเนียบ รัฐบาล

เมื่องานกระจาย “หน้ากากอนามัย” ไปตามโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่องานกระจาย “หน้ากากอนามัย” ไปตามร้านขายยาเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

แล้วกระทรวงพาณิชย์เหลืออะไร

แม้ประกาศิตจากทำเนียบรัฐบาลจะช่วย “เคลียร์” ความสงสัยในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้นให้หมดไป

อันมีส่วนทำให้กระทรวงพาณิชย์ยัง “ยิ้ม” ได้(บ้าง)

แต่รอยยิ้มของกระทรวงพาณิชย์จะดำรงอยู่อย่างชื่นบานได้ละหรือ ในเมื่อแต่ละจังหวะก้าวของคำประกาศิตซึ่งมาจากทำเนียบรัฐบาลนั้นล้วนมีความสำคัญ

ไม่ว่าจะมาจากนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะมาจากรองนายกรัฐมนตรี

เท่ากับเป็นการตั้งคำถามโดยตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อ นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์

นี่ย่อมกระเทือน กระทบ พรรคประชาธิปัตย์

ต้องยอมรับว่าการแสดงบทบาทไม่ว่าจะจาก 1 นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะจาก 1 รองนายกรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์และยึดโยง

ยึดโยงอยู่กับ “หน้ากากอนามัย”

เพราะว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรี คือ คำสั่งโอนย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในออกจากกระทรวงพาณิชย์

โดยมิได้ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เพราะว่าคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ส่งผลให้อำนาจในการบริหารจัดการต่อ “หน้ากากอนามัย” ขาดวิ่นไม่สมบูรณ์

ต้องแบ่งให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย

นี่มิใช่เพราะว่านายกรัฐมนตรีต้องการกลั่นแกล้ง นี่มิใช่เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ต้องการบีบคั้น

หากแต่มาจาก “ฐานข้อมูล” อันแตกต่างกันกับของกระทรวงพาณิชย์

ลักษณะ “กัมมันตะ” อันสำแดงพลานุภาพผ่านนายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ นายวิษณุ เครืองาม มีผลโดยตรง

ไม่เพียงแต่ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หากแต่ยังมีผลโดยตรงต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

และที่สำคัญคือ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

แม้ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่มีชื่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

แต่ปฏิบัติการครั้งใหม่มาจาก “นายกรัฐมนตรี”

และปฏิบัติการขยายผลโดยรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ นายวิษณุ เครืองาม ก็เป็นไปตามความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นี่คือความไม่ไว้วางใจต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

คนของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่า นายชวน หลีกภัย ไม่ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ชอบใช้คำใหญ่ๆ คำโตๆ เสมอในทางการเมือง

ประชาธิปไตย “สุจริต” ประชาธิปไตย “ทุจริต”

ญัตติไม่ไว้วางใจอันมาจากทำเนียบรัฐบาลครั้งล่าสุดนี้เสนอทางเลือกให้พรรคประชาธิปัตย์และ นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ โดยตรง

ว่ายังเป็นฝ่ายประชาธิปไตย“สุจริต”อยู่หรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon