เตรียมพร้อมตีปี๊บท่องเที่ยว ปลดล็อกรับ‘สงกรานต์’

เตรียมพร้อมตีปี๊บท่องเที่ยว ปลดล็อกรับ‘สงกรานต์’

เตรียมพร้อมตีปี๊บท่องเที่ยว

ปลดล็อกรับ‘สงกรานต์’

หมายเหตุ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุกำลังหารือกับฝ่ายต่างๆ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว


ภัคนันท์ วินิจชัย
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะปลดล็อกเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือนิว นอร์มอล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพราะเราอยู่แบบนิ่งๆ กว่า 1 ปีแล้ว และยังต้องอยู่กับโควิด-19 โดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร จึงอยากให้คนไทยได้ออกเดินทางและใช้ชีวิตปกติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนในระหว่างที่รอนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไร

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ททท.สำนักงานเชียงใหม่กำลังเตรียมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ผูกกับน้ำมาใช้เป็นลูกเล่นสำหรับปีนี้ เป็นเชิงวัฒนธรรมเชื่อมนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 3 แหล่ง คือ แหล่งน้ำวัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่ แหล่งต้นน้ำ อ.เชียงดาว และ อ.จอมทอง ที่นำเข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษก โดยเฉพาะ “น้ำส้มป่อย” เพื่อย้อนไปในอดีตที่รุ่งเรืองของภาคเหนือที่ใช้น้ำส้มป่อยรดน้ำบุคคลที่เคารพ และญาติผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งสงกรานต์ด้วย

อย่างไรก็ตาม มีความหนักใจอยู่บ้างที่จะจัดกิจกรรมท่ามกลางภาวะการเกิดโรคระบาด แต่ได้มีการหารือและประชุมกับเทศบาลและท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้องานให้เหมาะกับสถานการณ์ และมาตรการที่เหมาะสมของกระทรวงสารธารณสุข เพื่อนำเสนอขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ปีนี้ช่วงสงกรานต์มีวันหยุดยาวมากเฉลี่ย 10 วัน หากนับหัวท้าย คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเชียงใหม่มากขึ้น เพราะสนามบินเริ่มปรับความถี่รองรับการเดินทาง และในช่วงกลางเดือนมีนาคมก็จะมีการปรับแผนการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาคขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการเพิ่มศักยภาพการเดินทางให้ง่ายขึ้น ในขณะที่โรงแรมก็ว่างจากช่วงปกติจำนวนมาก ราคาไม่แพง เป็นโอกาสของชียงใหม่ เพราะหากเป็นช่วงเทศกาล เชียงใหม่จะจังหวัดแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวจะเลือกและตัดสินใจเดินทางมา

สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นจะประชุมร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อหารือเรื่องการป้องกันในหลายด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวเหนียว ในช่วงปกติจังหวัดขอนแก่นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานับแสนคน ดังนั้นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านการจราจร ความปลอดภัยด้านอาชญากรรม และที่สำคัญความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด จะต้องเน้นย้ำการใช้มาตรการเว้นระยะห่างของประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา จึงต้องดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดได้มีการประชุมหารือในการเตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย

และยังเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องป้องกันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยอยู่หน้ากากผ้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยและเป็นการป้องกันโควิด-19

สุรพล กำพลานนท์วัฒน์
นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะมีการปลดล็อกเพิ่มเติม เพราะจะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ ในอำเภอหาดใหญ่จะต้องมีการหารือกันในหลายหน่วยงาน โดยเจ้าภาพหลักจะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่จะพิจารณาว่า จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างไร

แม้ช่วงสงกรานต์ปีนี้จะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามา เนื่องจากปัญหาโควิด-19 แต่ก็เชื่อว่ามาตรการไทยเที่ยวไทยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งยังมีคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้มีการท่องเที่ยวได้อีกครั้ง แต่การจัดกิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง จะยังคงมาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเอาไว้ เชื่อว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวเองก็จะยังคงให้ความร่วมมือ เป็นการดูแลป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ยังจะเป็นแนวทางที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางสมาคมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน

เพราะหากมีการพบเชื้อเกิดขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจชะงักลงไปอีก กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์
นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เห็นด้วยที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ เพราะถือว่าเป็นประเพณีของประเทศไทยที่จะทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับบ้าน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หากปีนี้ถ้ามีการคลายล็อกก็จะทำให้คนได้กลับบ้าน ทำกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ได้

อย่างเมืองพัทยาก็มีงานประเพณีวันไหลในวันที่ 18-19 เมษายน และกองข้าวในวันที่ 19-20 เมษายน ซึ่งเป็นประเพณีของเมืองพัทยาทุกปี นอกจากนี้แล้วทางเมืองพัทยาก็ได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ งานพัทยา มิวสิก เฟสติวัล งานมิวสิกออนเดอะบีช งานเทศกาลพัทยา เฟสติวัล ที่เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองพัทยา โดยการป้องกันนั้นแต่ละงานนั้นทางเมืองพัทยาจะมีการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

แต่อย่างไรก็ดีแต่ละบุคคลก็ต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยแต่ไม่ควรตระหนกจนเกินไป

โศรยา หอมชื่น
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

เห็นด้วยกับมาตรการผ่อนปรนในการเล่นน้ำสงกรานต์ เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563 ต้องงดจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ในระยะแรก หากปีนี้นโยบายของรัฐบาลปลดล็อกให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ ก็ควรมีมาตรการควบคู่กับการเล่นน้ำอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง

เชื่อว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ บรรยากาศคงไม่เหมือนเดิมในอดีต แต่อาจจะเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุจากลูกหลานที่กลับบ้าน สามารถจัดได้ในแต่ละครอบครัว แต่คงไม่ใช่การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานตามท้องถนน ซึ่งในแง่ของการจัดเทศกาลนี้ในยุค นิว นอร์มอล อาจไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อช่วยกันควบคุมการระบาดของโรค ต้องยอมรับว่าการเล่นสงกรานต์แบบสาดน้ำเป็นสิ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมในยุคหลัง ไม่ใช่ธรรมเนียมโบราณที่แท้จริง

ก่อนที่จะเปิดให้มีกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ หน่วยงานในระดับนโยบายจะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การละเล่นอยู่ในขอบเขตวงจำกัด มีความปลอดภัย ไม่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ความคึกคักคงไม่เหมือนเดิม และประชาชนบางส่วนเลือกที่จะไม่ออกมาเสี่ยงกับโรคระบาด ดังนั้นวิธีการละเล่นจะต้องแสวงหาการมีส่วนร่วม เพื่อจัดงานประเพณีในแต่ท้องที่ให้เหมาะสมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และต้องประเมินว่าหากปล่อยให้สนุกสนานแล้ว ภาครัฐจะต้องยุ่งยากในภายหลังกับการระบาดเพิ่มของโควิด-19 ก็คงไม่มีความคุ้มค่าในระยะยาว

สำหรับในเดือนเมษายนนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีไม่มาก อาจมีบางกลุ่มเป็นลูกค้าเก่าที่จองโรงแรมไว้ล่วงหน้านานแล้ว และเคยเดินทางเข้ามาเป็นประจำทุกปี ต้องการกลับมาอีก เพราะเชื่อว่าความเสี่ยงในประเทศไทยลดลง ทำให้เดินทางเข้ามาได้แล้วในพื้นที่ อ.หัวหิน โดยได้รับการยืนยันจากโรงแรมบางแห่ง เชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนปีนี้จะดีกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากหลายพื้นที่รับวัคซีนป้องกันแล้ว จะทำให้มีความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงไฮซีซั่น

การเล่นสงกรานต์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ททท.จะรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวกลับไปใช้ประเพณีดั้งเดิม เพื่อรักษาวัฒนธรรมไว้ ขณะที่ความสนุกสนานจะต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม และก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์จะต้องหารือกับทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยวางแผนและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และอาจมีการจัดเพียงกิจกรรมย่อยเพียงวันเดียวเท่านั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon