บทนำวันศุกร์ที่2เมษายน2564 : การศึกษาไทย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับงานที่กระทรวงศึกษาธิการวันแรก เมื่อ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา และเผยว่าจะขอผลักดัน 4 วาระเร่งด่วน ได้แก่ 1.ผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย สานต่อนโยบายเดิมให้แต่ละชุมชนได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียนขึ้นไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนที่ดีใกล้บ้าน โดยมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ สวัสดิการครู 2.ความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย ทั้งจากการบูลลี่ และการทารุณกรรมเด็ก ในระยะแรกจึงต้องมีการดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดต่อนักเรียน 3.ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความพร้อมของโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้มีความทั่วถึง รองรับการใช้งานของผู้เรียนทุกระดับ และ 4.ขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

นโยบายของ รมว.ศึกษาฯคนใหม่ เป็นที่สนใจของสังคมและแวดวงการศึกษา เนื่องจากเกิดการวิพากษ์คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยว่า ด้อยลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านบางประเทศ ขณะที่รัฐบาลกำลังพัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มาทำงานในระบบ นอกจากนี้ ยังเกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนต่างๆ ทั้งการทำร้าย ทำอนาจาร ละเมิดทางเพศ การใช้อำนาจละเมิดเสรีภาพในร่างกายของนักเรียน รวมไปถึงปัญหาประชาธิปไตยในโรงเรียน จากกรณีมีกลุ่มใช้ชื่อ “นักเรียนเลว” ออกมาเคลื่อนไหว ฯลฯ

4 วาระเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาฯ จะแก้ไขปัญหาการศึกษาได้แค่ไหน ยังต้องติดตามต่อไป แต่ที่ รมว.ศึกษาฯ น่าจะให้ความสนใจได้แก่ ประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียนในหลายพื้นที่ รมว.ศึกษาฯ คนใหม่ จะมีนโยบายอย่างไร จะให้ครูอาจารย์รับฟังความเห็นที่แตกต่างจากนักเรียนหรือไม่ จะสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียน หรือจะปิดกั้น ห้ามปราม เป็นโจทย์ท้าทาย ที่รอการสั่งการหรือตัดสินใจจากเจ้ากระทรวง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon