‘ลุงป้อม’ ผลงานเด่น 2 ปี เพิ่มแหล่งน้ำ 26,902 แห่ง ปชช.ได้ประโยชน์ 3.4 ล้านครัวเรือน

วันก่อน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ข่าวว่าลุงป้อมพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจด้านทรัพยากรน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ตั้งแต่ปี 2561- ปัจจุบัน พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านได้ถึง 4,973 แห่ง พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 1,189 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ..) พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ปริมาณน้ำ 149 ล้าน ลบ.. ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 32,005 ไร่ ประชาชนได้รับการป้องกัน 27,364 ครัวเรือน สร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 14 แห่ง และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้ถึง 156,070 ไร่ ขณะที่การปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้แหล่งน้ำได้ 314 ล้าน ลบ..

ลุงป้อม ไม่เพียงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพราะสามารถบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในช่วงปี 2563-2564 ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการเกษตร ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 26,902 แห่ง ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด สามารถเก็บกักน้ำฝนใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งได้ 738.3 ล้าน ลบ.. ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ล้านไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3.4 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 6,120 แห่ง ภาคกลาง 4,694 แห่ง ภาคตะวันออก 1,469 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,978 แห่ง และภาคใต้ 2,641 แห่ง ขณะเดียวกันยังเกิดการจ้างแรงงานถึง 184,000 ราย

ฟังจากรายงานของ สทนช.แล้วเห็นความจริงจังและต่อเนื่องในการทำงานของลุงป้อม ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เมื่อวานเห็นลุงป้อมลุยลงพื้นที่ จ.นครพนม มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับเลือกทำกินในชุมชน เร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งติดตาม กำชับการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปลุงป้อมลงพื้นที่ทีไร แฟนคลับ ชาวบ้าน มารุมขอถ่ายรูป บางคนมาขอกอด ลุงป้อมเห็นแล้ว น่ารัก อดชื่นใจไม่ได้ว่ายังมีนักการเมืองที่ใกล้ชิดชาวบ้าน เป็นที่รักของชาวบ้าน เป็นกันเอง และคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด

เลือกตั้งคราวหน้าลุงป้อม มาแรงแซงทางโค้งแน่นอน นอกจากทำงานหนักในฐานะรองนายกฯแล้ว ยังถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ สมาชิกพรรค พปชร.ในการเดินหน้าทำงานช่วยเหลือประชาชน เพื่อเลือกตั้งสมัยหน้าจะได้เรียกคะแนนตีตื้นขึ้นมาให้ได้ เอาใจช่วยนะท่าน จะได้กลับมาทำงานช่วยประชาชนไปอีกนานๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon