‘สวนดุสิตโพล’ ชี้ กกต.อ่อนประชาสัมพันธ์เลือกส.ว. ปชช.เกินครึ่งไม่รู้ขั้นตอน-วันโหวตรอบแรก 9 มิ.ย.

‘สวนดุสิตโพล’ ชี้ กกต.อ่อนประชาสัมพันธ์เลือกส.ว. ปชช.เกินครึ่งไม่รู้ขั้นตอน-วันโหวตรอบแรก 9 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการเลือก ส.ว.ชุดใหม่2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,127 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

พบว่า ร้อยละ 54.30 ทราบว่าผู้สมัคร ส.ว. ต้องมีอายุครบ 40 ปี ประสบการณ์ 10 ปี และเสียค่าสมัคร 2,500 บาท, ร้อยละ 57.68 ทราบว่าผู้สมัคร ส.ว. หาเสียงไม่ได้ แนะนำตัวได้เท่านั้น, ร้อยละ 55.81 ไม่ทราบว่ามีการเลือก ส.ว. รอบแรกวันที่ 9 มิถุนายน 67, ร้อยละ 50.31 ไม่ทราบว่ามีเฉพาะผู้สมัคร ส.ว. เท่านั้นที่มีสิทธิเลือก ส.ว., ร้อยละ 52.35 ไม่ทราบว่า ส.ว. ชุดใหม่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระ และเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชน ต่อ ส.ว.ชุดใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.71 มองว่าส.ว.ควรใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง ร้อยละ 53.88 มองว่า ประวัติดี ซื่อสัตย์ สุจริต และร้อยละ 44.24 เห็นว่า ตั้งใจทำงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน

Advertisement

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ระบุว่า ผลโพลเผยให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อจำกัดของผู้สมัคร ส.ว. อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามหลายคนยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งรอบแรกในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 และสับสนเกี่ยวกับสิทธิในการเลือก ส.ว. โดยมีเพียง 49.69% ที่รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิเลือก ส.ว. การที่ผลโพลสะท้อนว่าประชาชนขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและบทบาทของ ส.ว. ทั้ง ๆ ที่ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้ว สะท้อนถึงความจำเป็นในการสื่อสารข้อมูล และ กกต.ควรเร่งสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image