เริงโลกด้วยจิตรื่น : สันติภาพภายใน : โดย จันทร์รอน

มีความเชื่อกันอยู่ว่า “อารมณ์ ความรู้สึก” นั้นเป็น “คลื่น” อย่างหนึ่ง
“คลื่น” ที่แผ่ไปรอบๆ
“อารมณ์” แรง พลังที่แผ่ไปก็แรง

“ความรู้สึก” รุ่มร้อนย่อมแผ่กระแสที่ร้อนรุ่ม

ทุก “อารมณ์” และ “ความรู้สึก” แผ่ทั้งในใจ ในร่างกายของเราเอง และถ่ายเทสู่ภายนอกรอบตัว

ความเร่าร้อนจะแผ่พลังภายในเรา ก่อนที่จะส่งคลื่นสู่บรรยากาศรอบตัว

ความสงบเย็นก็เป็นไปเช่นเดียวกัน

ดังนั้นเอง รื่นรมย์ หรือร้อนรน หากเกิดขึ้นในเรา คนที่ได้รับผลก่อน และแรงกว่าคือเรา ส่วนจะส่งผลถึงคนอื่นอย่างไรขึ้นอยู่กับเจตนาที่จะพุ่งเป้าไปของเรา และความใกล้ไกลที่แรงคลื่นจะสะเทือนไปถึง

ด้วยเหตุนี้เอง หากต้องการชีวิตที่มีความสุข

สิ่งที่ต้องกระทำมี 2 อย่าง

เริ่มแรก ต้องตื่นรู้อยู่ตลอดไม่ให้จิตสร้าง “อารมณ์ความรู้สึก” ที่เร่าร้อนออกมา กำหนดจิตไว้ที่ความสงบเย็น

และต้องระมัดระวังไม่ให้กระแสรุ่มร้อนจากากภายนอก เข้ามาส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา

สร้างสันติภาพขึ้นมาในใจ แล้วปล่อยให้กระแสหรือรังสีแห่งสันติภาพนั้นเป็นเกราะป้อง ปะทะกันความร้อนรุ่มไม่ให้เข้ามาส่งผลสะเทือนต่อจิตใจ

เป็นใจที่อ่อนโยนนุ่มนวล แต่เข้มแข็งที่จะไม่สะเทือนตามกระแสอารมณ์ที่แผ่มาจากภายนอก

วิธีสร้าง “จิตสงบเย็น” ต้องเริ่มที่ปรารถนาความสงบเย็น

เป็นความปรารถนาที่เด็ดเดี่ยว ไม่เจือด้วยอณูอื่นใดที่ทำให้โลเล

แค่รักษาปรารถนานั้นไว้อย่างเข้มแข็ง ปรารถนานั้นจะนำความสงบเย็นมาสู่จิตเอง

ความยากอยู่ที่แน่วแน่กับการรักษาความปรารถนาไว้ ไม่ให้โลเลไปเป็นอื่น

เพราะทั้งหมดที่ว่ามาเป็น “ความเชื่อ”

ธรรมชาติของ “ความเชื่อ” คือมี “ความไม่เชื่อ” แทรกซ้อนเข้ามาเสมอ

คนละคนกันเป็นเรื่องปกติที่จะเชื่อต่างกัน

แม้กระทั่งคนเดียวกัน บางครั้งเชื่อบางครั้งไม่เชื่อ

เรื่องของ “อารมณ์ ความรู้สึก” เป็นคลื่นอย่างหนึ่ง และ “สันติภาพในใจ” แผ่ออกไปป้องกันความเร่าร้อนที่ส่งกระแสมาจากภายนอกได้ ควรจะเชื่อหรือไม่

ให้ดูที่ประโยชน์ และโทษจากความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น

ถ้าเชื่อ เราจะมุ่งสร้างความสงบเย็นให้กับตัวเอง ผลก็คือจิตใจที่สงบเย็นย่อมนำความสุขสงบมาให้

แต่ถ้าไม่เชื่อ ไม่ว่าความเร่าร้อนจากภายนอกจะแทรกเข้ามาในจิตเราได้หรือไม่ก็ตาม ความไม่เชื่อนั้นจะส่งผลให้เราไม่สร้างความสงบเย็นได้ด้วยตัวเอง และนั่นหมายถึงเสี่ยงที่จะถูกความเร่าร้อนครอบงำ

ทางไหนเป็นหนทางที่เอื้อต่อ “สันติภาพภายใน” มากกว่า

น่าจะเห็นได้ไม่ยาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อบอุ่น ‘พลอย’ ร่วมยินดี ‘โดม-เมทัล’ วิวาห์หวาน
บทความถัดไปเมื่อวานของ 50 ปีที่แล้ว โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร