คอลัมน์ โลกสองวัย : ขอต้อนรับเอ็มดีมติชนคนใหม่ ปานบัว บุนปาน

วันนี้พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ขึ้นปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน เป็นฉบับที่ 15278 เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 ค.ศ.2020 ที่ชาวอินเตอร์เน็ตทั่วโลกประกาศมาหลายปีแล้วว่า ระบบอินเตอร์เน็ตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปีคริสต์ศักราช 2020

ดังกล่าวแล้วว่า “มติชน” รับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้มาหลายปี และปรับเปลี่ยนมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกอนาล็อกเป็นโลกดิจิทัลตลอดระยะเวลาเหล่านั้น ดังได้บอกกล่าวน้องหนูเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มิได้เปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ หรือจากหน้ามือเป็นหลังมือ หรือพลิกมือในคืนเดียว หากแต่ค่อยๆ พลิกฝ่ามือทีละน้อย กระทั่งถึงวันนี้ ฝ่ามือพลิกข้างโดยสมบูรณ์

เป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2548 ตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือแปลสำนักพิมพ์มติชน เดือนกรกฎาคม 2548ถึงมกราคม 2557 เป็นหัวหน้าสำนักประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มกราคม 2549 พร้อมตำแหน่งบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มติชน จากมกราคมถึงธันวาคม 2549 ตุลาคมถึงธันวาคม 2549 รักษาการผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุในเครือมติชน มกราคม 2550ถึงมิถุนายน 2556 ผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุในเครือมติชน

1 พฤษภาคม 2553 ถึง 14 กรกฎาคม 2554 รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

15 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมมติชน

16 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 8 มกราคม 2557 ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

9 มกราคม 2557 ถึง 8 มกราคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

9 มกราคม 2563 เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นางสาวปานบัว บุนปาน

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท South East Asian Studies, School of Oriental andAfrican Studies (SOAS) Ph.D candidate. Languages and Cultures of South East Asian, School of Oriental and African. Studies (SOAS)

ปานบัว บุนปาน เป็นบุตรสาวของนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ติดต่องานในหน่วยงานดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศสม่ำเสมอ ติดตามความก้าวหน้าด้านดิจิทัลร่วมกับกรรมการผู้จัดการคนก่อน และเจ้าหน้าที่ในสายงานนี้มาโดยตลอด

วันนี้ ปานบัวรับหน้าที่กรรมการผู้จัดการงานสื่อมวลชนทัง้ ระบบสือ่ กระดาษและสื่อดิจิทัล

“มติชน” ขอต้อนรับกรรมการผู้จัดการคนใหม่-นางสาวปานบัว บุนปาน

คณะกรรมการใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คือนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ

พลเอกสำเภา ชูศรี นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษา

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายไทย สุพานิชวรภาชน์ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ นายฐากูร บุนปาน รองประธานกรรมการ

นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ นายปราบต์ บุนปาน กรรมการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กกต.ยุติเรื่อง ‘ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐ’ โคราช เขต 8 ปมแจกเงิน-เกณฑ์ปชช. หลังไต่สวนไม่พบทำผิดกม.เลือกตั้ง
บทความถัดไป‘เค-จอยมิวสิค เฟสติวัล 2020’ ชวนเปิดศักราชกับ 5 ศิลปินเคป็อปสุดปัง 12 ม.ค. นี้