‘คิดถึงกัน…คิดถึงกาญจน์’ เทรนด์ใหม่เที่ยวปลอดภัยในยุค‘นิว นอร์มอล’ กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา ประเทศไทย (จำกัด) จัดกิจกรรม “คิดถึงกัน…คิดถึงกาญจน์” พาแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ปทุมธานี จันทบุรี สระแก้ว และประจวบคีรีขันธ์ เดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal และทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อันจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวปลอดภัย

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงต้องเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมุ่งเน้นกระตุ้นความถี่ในการเดินทาง และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพราะคาดว่าคนไทยน่าจะคิดถึง และอยากออกเดินทางท่องเที่ยว แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนความไม่ประมาท ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข

อภิชัย เผยอีกว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แนวโน้มพบว่านักท่องเที่ยวถวิลหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน้นการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ใช้เวลาท่องเที่ยวสั้นๆ ในช่วงวันหยุด และเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเดินทาง จังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

กิจกรรม “คิดถึงกัน…คิดถึงกาญจน์” เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ด้วยการประกอบอาหารกลางวันจากฝีมือแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เลี้ยงน้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ ตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ทางโรงเรียน เสร็จแล้วคณะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านไอซ์ โภชนา ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านแบบดั้งเดิม ที่ขึ้นชื่อของอำเภอไทรโยค และได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์และอภิบาลช้าง ปางช้างไทรโยค เพื่อให้อาหารช้าง และชมการอาบน้ำช้าง ซึ่งจากสถานการณ์ โควิด-19 นอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย และช่วยให้ปางช้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง

จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของป่าเขาลำเนาไพร และแม่น้ำแควน้อย และเป็นรีสอร์ตแห่งเดียวที่สามารถมองเห็นทางรถไฟสายมรณะได้ชัดเจนที่สุด โดยในช่วงค่ำ คณะได้รับประทานอาหาร และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ท่องเที่ยวแบบ New Normal เทรนด์ใหม่ยุคโควิด-19” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมในการเสวนาครั้งนี้ด้วย พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากชมพู ฟรุตตี้ และไอซ์ ศรัณยู เป็นการปิดท้ายกิจกรรมในวันแรกอย่างอบอุ่นและมีความสุข

เช้าวันรุ่งขึ้น คณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวชมความสวยงามของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ (ทางรถไฟสายมรณะ) โดยเริ่มออกเดินทางจากสถานีท่ากิเลนถึงสถานีถ้ำกระแซ ก่อนจะออกเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย เพื่อประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ ตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ทางโรงเรียน

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ชมการจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยรัชกาลที่ 5 และแต่งกายชุดไทยสวยงามถ่ายภาพในบรรยากาศย้อนยุค พร้อมรับประทานอาหารไทยที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน อาทิ แกงคั่วส้มลูกชิ้นปลาทู แกงจืดเต้าหู้กระดาน แกงระแวงหมู ขนมลืมกลืน เป็นต้น เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ SHA ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย ซึ่งที่นี่ถือเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย ก่อนที่คณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนจะแยกย้ายเดินทางกลับจังหวัดของตนโดยสวัสดิภาพ

ปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ครั้งแรกที่คณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดังนั้น ตลอดการเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และปฏิบัติตามวิถีใหม่ของการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และหมั่นล้างมือเพื่อความสะอาดและปลอดภัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภาพรวม เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้คนในชุมชน อันจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ที่สำคัญจะเป็นต้นแบบของการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อย่างปลอดภัยในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon