เยาวชนอีสาน ร่วมสร้างสรรค์ ‘ดีจัง อีสานตุ้มโฮมปี 3 ฮักนะสารคาม’

เป็นงานดีๆ ที่จัดขึ้นทุกปี “ดีจังอีสานตุ้มโฮม” มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ด้วยความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาควิชานิเทศศาสตร์ของ 5 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดพื้นที่และโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสังคมสุขอย่างยั่งยืน ณ ลานกลางแจ้งถนนคนเดินอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ การฉายหนังสั้น และภาพยนตร์สารคดีที่เป็นผลงานของเด็กและเยาวชนที่ภาคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 5 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

pra02130959p3
ภาพบรรยากาศภายในงาน มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม

นอกจากนี้ยังมีบูธแสดงผลงานต่างๆ จากหน่วยงานเครือข่าย เช่น ผ้าไหมแพรวาที จ.กาฬสินธุ์, ศิลปะวาดทรายบนพื้น, การทำเมี่ยงนาคู, การทำแจกันเถาวัลย์บ้านสระบัว และการแสดงบนเวที เช่น การแสดงโปงลางจากวงแคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หมอลำกระติ๊บข้าว ของวงหมอลำหุ่นคณะเทวดา, รำบวงสรวงพญานาค, การแสดงรำนางอัปสรา, การแสดงหมอลำเพลิน, การแสดงหุ่นเงา, การฟ้อนกลองตุ้มและการแสดงละครเวทีเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมและยินดี การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการสื่อสารพลังของเยาวชนออกสู่สาธารณะ เห็นการทำงานร่วมมือในระดับเครือข่าย อันนำสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า “ภูมิใจและชื่นชมพลังของเด็กและเยาวชน รวมตัวกันสร้างเครือข่ายของเยาวชนร่วมกันทำดี ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อชุมชน ทำเพื่อสังคม พร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขจากการ ‘ให้’ มากกว่าการมีความสุขจากการ ‘รับ’ และสร้างสังคมด้วยใจที่มี ‘จิตอาสา'”

pra02130959p2
หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว จากหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา ตอน องคุลีมาร

ทางด้านจิรเมธ พุทธโค นักศึกษาเอกประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการตอกย้ำด้วยความมุ่งมั่นว่า “โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม นักศึกษานิเทศศาสตร์ทั้ง 5 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงแกนนำเครือข่ายเยาวชนดีจังอีสานตุ้มโฮมที่ร่วมเสียสละเวลาและแรงกายแรงใจ ช่วยกันทำงานนี้ให้เกิดขึ้น พร้อมแสดงพลังของเยาวชนไทยคนรุ่นนี้ร่วมสรรค์สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นตามวิถีพลเมือง สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ต่อไป”

มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตอนฮักนะสารคาม ในครั้งนี้ทำให้เกิดเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนและคนร่วมงานสามารถปลุกกระแสการสร้างสรรค์ในชุมชนการมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดที่มุ่งตอกย้ำถึงการเผยแพร่และสื่อสารประเด็นพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สาธารณะในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนในส่วนภูมิภาคต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แนวโน้ม การเมือง แนวโน้ม ความเป็นไปได้ ในการ ‘ปรับ ครม.’
บทความถัดไปเลขาฯ สมช.บอกเชื่อไม่ได้ บีอาร์เอ็นรับก่อเหตุ 7 จังหวัด สงสัยไม่เคยเห็นออกตัว