คอลัมน์แทงก์ความคิด : ผลงาน NEW GEN

คอลัมน์แทงก์ความคิด : ผลงาน NEW GEN ทบทวนความทรงจำเมื่อต้นปี วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

คอลัมน์แทงก์ความคิด : ผลงาน NEW GEN

ทบทวนความทรงจำเมื่อต้นปี วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

จำกันได้ไหม

ถ้ายังจำไม่ได้ขอทบทวนความทรงจำอีกครั้ง

โครงการนี้สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรวมกลุ่มกัน และผลิตผลงานเพื่อท้องถิ่น

เยาวชนกลุ่มหนึ่งมีไม่เกิน 5 คน แต่มีทีมสนับสนุนได้ไม่จำกัด

คิดค้นและนำเสนอกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน และอื่นๆ แล้วแต่จะคิดค้น

เบื้องต้นให้ส่งไอเดีย ทีมงาน แล้วเข้าสู่การสัมภาษณ์

คณะกรรมการที่สถาบันพระปกเกล้าเชิญมาจะร่วมกันประเมินและเลือก 10 ทีมที่ผลงานเข้าตา

จากนั้นมอบเงินให้ทีมละ 50,000 บาท พร้อมเปิดอบรมแบบติวเข้มอีก 4 วัน

เสร็จสิ้นการอบรมก็ได้เวลาที่ทุกทีมจะกลับไปสร้างผลงานตามที่เสนอ

ใช้เวลาจนถึงเดือนสิงหาคม ปรากฏว่าทุกทีมมีผลผลิตออกมาตามที่ตัวเองนำเสนอ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วได้ให้คะแนนแต่ละทีม

แบ่งเป็นทีมระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ระดับเหรียญทอง ได้แก่ ทีม The youth dreams จ.นครศรีธรรมราชนำเสนอโครงการ “อนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ” และทีม NL Children’s Council And PW School จ.นครพนม นำเสนอโครงการ “Buddy ต่างวัย”

เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม Coral Ranger 3 ชลบุรีร่วมใจรักษ์ทะเล มีผลงาน “ฟื้นฟูปะการัง” ทีม สภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปางสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเวียงตาล “จิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธโบราณ” ทีม PHUKET CORAL PROTECTOR ภูเก็ต ก็มีผลงาน “ฟื้นฟูปะการัง”

เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมยุวศิลปินถิ่นเวินพระบาท จ.นครพนม นำเสนอ “ฟ้อนหางนกยูง” ทีม แพงโขง จ.นครพนม โชว์โครงการ “Save Life 6 นาทีมีค่าลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำโขง” ทีม เพชรทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี บรรลุเป้าหมายโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยออนทัวร์นานาชาติพันธุ์”

ทีมเยาวชนเรารักษ์บางปลา จ.สมุทรปราการ ผลักดันอนุรักษ์ “ละครชาตรีตำบลบางปลา” และ ทีม NEW GEN DEVELOP จ.จันทบุรี ลุย “จัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม”

จุดเด่นของโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น คือ เปิดโอกาสให้ new gen คิด และ ทำ

และต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นการทำเพื่อท้องถิ่นตัวเอง

เกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด มีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย

ใครที่ได้ฟังการนำเสนอผลงานของ new gen ทั้งหมดจะสัมผัสได้ถึงความสามารถ

หลายกลุ่มใช้สื่อโซเชียลได้ดีมาก ทั้งทำคลิป เฟซบุ๊ก ยูทูบ และยังสามารถผลิตหนังสือออกมาเป็นเล่ม

อีกหลายกลุ่มสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง และพยายามต่อยอดไปเรื่อยๆ

บางกลุ่มพยายามคิดค้นนวัตกรรมออกมาใช้ในชุมชน

หลายชิ้นเป็นนวัตกรรมใช้เพื่อฟื้นฟูผู้สูงวัย ขณะที่บางชิ้นพยายามผลักดันให้จัดการกับขยะติดเชื้อ

ที่สำคัญ ในปีที่โควิด-19 ระบาดไปทั่ว ทุกโครงการได้รับผลกระทบ

ทุกกลุ่มต่างเผชิญหน้ากับปัญหา แต่ก็ปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีจัดการกับปัญหา

ตรงนี้ถือเป็นประสบการณ์สำคัญ

สุดท้ายทางออกก็ไม่แตกต่างจากวิธีการที่ผู้ใหญ่ใช้

นั่นคือการนำเอาออนไลน์มาใช้

ทั้งประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

และเสนอผลงานทางเฟซบุ๊ก ยูทูบ

เมื่อเปลี่ยนระบบประชุม การอบรม และการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

การประเมินผลก็ต้องวัดจากจำนวนผู้เข้าชมผลงาน

หลายทีมรู้ว่าการดำเนินการผ่านออนไลน์ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้

ทุกทีมมีแผนสานต่อโครงการที่ทำอยู่ โดยสร้างให้คนรุ่นต่อไปดำเนินการ

ทำให้โครงการมีความยั่งยืน อยู่คู่กับท้องถิ่นชุมชน

โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ทำให้มองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่

หลายโครงการถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปต่อยอด

ถ้าได้รับแรงหนุนจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หน่วยราชการ หรือภาคธุรกิจในพื้นที่

โครงการเหล่านั้นอาจขยายให้กลายเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากคนในท้องถิ่น และสร้างสรรค์โดยคนในท้องถิ่น

แค่นี้ก็มีเรื่องราวให้น่าติดตาม

ถ้าเรื่องราวและโครงการมีความน่าสนใจ อาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของชุมชน

หรือไม่ก็ช่วยให้ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยฝีมือของตัวเอง

หลายคนที่ได้เห็นผลงาน new gen คงวางใจ

ทุกท้องถิ่นมีผู้สืบทอด

ขอเพียงให้โอกาส และสนับสนุนพวกเขา

แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่คนทุกวัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คึกคัก! ‘พัทธรนันท์-ทรงกรด’ แชมป์เซิร์ฟสเก็ต SAT PHUKET INVITATION 2021
บทความถัดไปสุดบันเทิง! หมูกระทะโต้คลื่น บ้านท่าน้ำนนท์ กินไปหลบคลื่นไป