แท็งก์ความคิด : อยู่กับปัจจุบัน

แท็งก์ความคิด : อยู่กับปัจจุบัน

แท็งก์ความคิด : อยู่กับปัจจุบัน

โลกใบนี้มีทั้งคนที่อยู่ก่อน และคนที่มาใหม่
คนที่อยู่ก่อนได้สร้างขนบแบบหนึ่งเอาไว้ ขณะที่คนที่มาใหม่ต้องการสร้างขนบของตัวเอง
ขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวคนที่อยู่ก่อนมีความเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้คนที่มาใหม่ไม่ได้มีความคิดแบบคนรุ่นก่อน
ก่อเกิดเป็นความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากมองแง่ร้าย เหมือนกับคนรุ่นใหม่จะมากวาดล้างคนรุ่นเก่า
แต่ถ้ามองในแง่ดี นี่เป็นโชคดีของมนุษย์ 2 รุ่น ที่มีผู้เข้ามารักษาเผ่าพันธุ์
เมื่อคนรุ่นก่อนคุ้นเคยกับโลกเก่า ขณะที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับโลกใหม่
ความไม่เข้าใจจึงเกิดขึ้น
วันนี้หลายประเทศในโลกมีการปรับตัว ธุรกิจหลายแห่งกำลังทรานฟอร์ม
แม้แต่พรรคการเมืองที่ตั้งมานานก็ต้องแสวงหาวิธีสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
นโยบายของพรรคต่อไป นอกจากจะกินใจผู้สูงวัย เอาใจคนทำงานแล้ว
ยังต้องโดนใจคนรุ่นใหม่ด้วย
นโยบายพรรคการเมืองต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กับคนรุ่นใหม่
แต่ขณะเดียวกันก็มิอาจทิ้งให้คนรุ่นเดิมอยู่รั้งท้าย
การจะเดินไปด้วยกันได้ ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต้องหันหน้าเข้าหากัน
ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทำความเข้าใจกับมุมมองที่อาจจะต่างกัน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
วันก่อนพบปะกับ นายฐานนท์ เรืองวิวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอกซ์ดรีม สปิริต จำกัด ผู้ทำงานด้านเกม อีสปอร์ต นวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกม
ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ตกำลังเป็นที่นิยม
คนรุ่นเดิมอาจจะไม่รู้สึก แต่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วเขาสนใจ
แถมเกมในปัจจุบันก็พัฒนาขึ้น ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำเงินให้ผู้ผลิตเพียงถ่ายเดียว
แต่ยังสามารถทำรายได้ให้ผู้เล่น ทำรายได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ
และสามารถทำรายได้ให้ประเทศได้ ถ้าประเทศมียุทธศาสตร์ส่งเสริม
ขณะที่หลายคนในอดีต เคยมองเกมในมุมร้าย
มองว่าเกมทำลายสุขภาพ ทำให้เสียทรัพย์ เสียการเรียน เป็นต้น
แต่คนรุ่นนี้กลับมองต่าง
เพราะคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการเล่นเกม แม้หลายคนจะมีประสบการณ์ร้ายจากการเล่นเกม
ทำให้เสียสุขภาพ เสียทรัพย์ เสียการเรียน
แต่ปัจจุบัน คนเล่นเกมที่มีความสามารถ อาจมีรายได้จำนวนมากจากการเล่นเกม
เพราะธุรกิจเกมพร้อมจะตอบแทน
คนที่เล่นจนเป็นมือโปร อาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา เรียกว่านักกีฬาอีสปอร์ต
มีสังกัด มีการเก็บตัวฝึกซ้อม มีสนามแข่ง มีรายได้
ในระดับประเทศ หากสามารถสร้างนวัตกรรมเกมจนเป็นที่นิยม
อุตหกรรมเกมอาจจะกลายเป็นเงินได้ของชาติ
มีเอกชนที่พร้อมจะลงทุน มีหลายองค์กรพร้อมวิจัยนวัตกรรม
ตอนนี้ภาคธุรกิจหลายแห่งอยากให้ภาครัฐมีหลักสูตรสอนโค้ดดิ้ง
สอนวิศวกร นักออกแบบ นักเขียนโปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกม
การสร้างบุคลากรต้องให้สอดรับกับการพัฒนา
ภาครัฐส่งเสริม การศึกษาเท่าทันเทคโนโลยี แรงงานต้องมีทักษะ ภาคเอกชนพร้อมลงทุน
ดังนั้น นิยามคำว่า “เกม” ในมุมมองตอนนี้จึงกว้างกว่านิยามคำว่า “เกม” สมัยก่อน
จากเดิมที่เห็นเกมมีแต่โทษ เมื่อเวลาผ่านไป เห็นประโยชน์
เช่นเดียวกับมุมมองที่มีต่อกัญชา และกระท่อม
จากเดิมที่เห็นแต่โทษ ตอนนี้ได้เปลี่ยนมุมมอง และมีนโยบายขับเคลื่อนให้กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
และมีแรงผลักดันให้กัญชาและกระท่อมทำรายได้ทางเศรษฐกิจได้
เมื่อมุมมองเปลี่ยนจากโทษ กลายเป็นประโยชน์
ผลที่ตามมาก็ย่อมเกิดประโยชน์ขึ้น
มุมมองที่แตกต่างกันระหว่างยุคสมัยเช่นนี้มีมากขึ้น
กลายเป็นความท้าทายของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนในยุคเดิมกับคนในยุคใหม่
วันนี้เด็กรุ่นใหม่พูดถึงเงินดิจิทัลกันเป็นปกติ พูดถึงการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ รวมถึงการลงทุนผ่านแอพพ์
ทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา
ต้องยอมรับว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติ และการมองว่าการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ
ย่อมมีผลต่อการพัฒนา
ผู้ใดยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
ผู้นั้นย่อมอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลา
ใครสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ ย่อมอยู่กับอนาคตได้
องค์กรใดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
องค์กรนั้นย่อมผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากดิสรัปชั่น
เช่นเดียวกับประเทศ
ถ้าสามารถทำได้ ชาติจะยั่งยืนรุ่งเรืองสืบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon