แท็งก์ความคิด : โอกาสท้องถิ่น

คอลัมน์แท็งก์ความคิด : ผลงานท้องถิ่น

ปีใหม่ 2565 นี้มีอะไรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

อาจเป็นเพราะโลกกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง

มีเทคโนโลยีที่พัฒนา มีโรคระบาดที่ยังไม่หมดไป

ทำให้ทุกคนต้องดำรงชีวิตบนวิถีใหม่

Advertisement

เศรษฐกิจก็ถึงจังหวะเวลาที่ต้องแสวงหาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่

สำหรับท้องถิ่น เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นหลายแห่งจึงมีผู้บริหารใหม่

Advertisement

สภาท้องถิ่นก็เช่นกัน หลายแห่งมีสมาชิกหน้าใหม่เข้าไป

ณ โอกาสนี้ขอต้อนรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.

ขณะเดียวกัน อยากเสนอข่าวดีที่น่าท้าทายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ

เป็นข่าวจากสถาบันพระปกเกล้า

ปีนี้สถาบันพระปกเกล้าจัดประกวดรางวัลพระปกเกล้าเหมือนเดิม

ประกวด 3 รางวัล คือ 1.รางวัลความโดดเด่นด้านมีส่วนร่วม 2.รางวัลความโดดเด่นด้านเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสัมคม และ 3.รางวัลความโดดเด่นด้านความเหลื่อมล้ำ

ใครที่เคยสัมผัสกับรางวัลนี้แล้วคงรับทราบถึงคุณค่า

หลายองค์กรที่เคยรับโล่รางวัลติดต่อกันหลายครั้งในรอบ 5 ปี มีโอกาสได้ประกวดรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำจะมี 2 ปีครั้ง ส่วนรางวัลพระปกเกล้าจัดขึ้นทุกปี

รางวัลพระปกเกล้าเน้นค้นหากระบวนการความสำเร็จที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่น

กระบวนการมีส่วนร่วม โดยคนในท้องถิ่นร่วมคิด คนของท้องถิ่นร่วมทำ

ภารกิจใดที่ทำไม่ไหว ก็มีกระบวนการสร้างเครือข่ายที่คนในท้องถิ่นประสานกับภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยเหลือ

กลายเป็นเครือข่ายที่สร้างสรรค์งานตอบสนองความต้องการท้องถิ่น

ความร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้สามารถทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นง่าย

แม้แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาของโลก และเป็นปัญหาของประเทศ

หากท้องถิ่นเข้มแข็ง จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง นำข้อมูลมาใช้อย่างจริงจัง

อะไรที่มองว่าเหลื่อมล้ำ สามารถคลี่คลายได้ จะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่คนท้องถิ่นทำได้เอง

เป็นผลงานของคนท้องถิ่น ซึ่งก็คือผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับชาวบ้าน ทุกอย่างย่อมประสบผล

เชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้พิสูจน์ฝีมือ และได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าบ่อยๆ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนนิยมชื่นชม

เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ทั้งนายกฯ และผู้บริหาร ย่อมมีโอกาสได้รับเสียงโหวตให้เข้ามาทำหน้าที่ต่อ

ในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าเพิ่งสรุปว่าจะมีการประกวดรางวัลดังกล่าวอีกครั้ง

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดสนใจเตรียมตัวสมัครได้

เพียงแต่ต้องมั่นใจว่ามีผลงาน

อาจเป็นผลงานที่มาจากการมีส่วนร่วมมือ หรือผลงานที่เกิดจากเครือข่าย หรือเป็นผลการร่วมมือร่วมใจกันลดความเหลื่อมล้ำ

มีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นก็เตรียมเอกสาร รอวันเวลาที่สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัคร

ลักษณะพิเศษของรางวัลพระปกเกล้า คือ พร้อมให้ความช่วยเหลือ

หากพบจุดใดที่เห็นว่าด้อย อาจารย์นักวิชาการพร้อมให้คำแนะนำ

ในขณะเดียวกัน ถ้าพบจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าพร้อมเผยแพร่โมเดลให้โลกรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ที่อื่นนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับใครที่ยังมองไม่เห็นภาพการประกวดรางวัลพระปกเกล้า

ขอให้รออีกสักนิด

ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน สถาบันพระปกเกล้าจะจัดรายการพิเศษ

เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลมาเล่าเรื่องราวของพวกเขา

ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ไม่ต้องเดินทางมารับฟัง

แค่เปิดเฟซบุ๊กของสถาบันพระปกเกล้าก็สามารถร่วมฟังรายการสดๆ ทางออนไลน์ได้

ใครที่รับฟังจะทราบถึงวิธีการเข้าสู่การประกวดรางวัลพระปกเกล้า

ถือเป็นการอธิบายเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าใจกันถ้วนทั่ว

ขณะเดียวกัน ยังได้รับฟังวิธีการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

เชื่อว่าคงมีโอกาสได้ฟังผลลัพธ์จากผลงานที่ทำให้ประชาชนว่า ในที่สุดแล้วประชาชนมีท่าทีอย่างไรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

อยากให้ทุกท้องถิ่นมีโอกาสได้ฟังรายการนี้

อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้าประกวด

ผลจากการประกวดจะทำให้ทุกองค์กรได้สัมผัสถึงอานุภาพของความสามัคคี

ซาบซึ้งถึงพลังประชาชนท้องถิ่น

เมื่อท้องถิ่นจับมือกับประชาชน ย่อมเกิดพลังสร้างสรรค์

ยิ่งถ้าทุกองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือกัน

ยิ่งสร้างสรรค์งานได้อย่างมีพลัง

เป็นพลังของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจยังหาไม่เจอ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image