อาศรมมิวสิก : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ด้วยคุณภาพเสียงดนตรี

วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราซ้อมเพื่อไปแสดงที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร

ขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น (1,386,215 คะแนน) ด้วยเหตุที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ เจริญขึ้นขนาดเป็นมหานคร คนในกรุงเทพฯ มีความแออัด มีความเครียด รู้สึกห่อเหี่ยวและสิ้นหวัง รู้สึกอึดอัดมาหลายปี ทั้งทุกข์กายและไม่สบายใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการเมืองและการปกครองที่ด้อยคุณภาพ มีผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรับผิดชอบ ขาดความรู้สึกนึกคิด และมีสำนึกต่ำ

เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯของกรุงเทพฯ คนกรุงจึงเลือกบุคคลที่เชื่อว่าสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและสร้างบรรยากาศใหม่ให้กรุงเทพฯ ได้ คนรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้น รู้สึกมีความเชื่อมั่นและมีความเชื่อถือกลับมา รู้สึกได้ว่ามีความอบอุ่นขึ้น มีความมั่นใจในการดำรงชีวิต เกิดความสุขและเกิดความปีติอย่างไร้เหตุผล ทั้งๆ ที่ตัวผู้ว่าคนใหม่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเลย คนกรุงเทพฯ ก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกไปแล้ว กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นทันที

ภาพเมื่อครั้งผู้สมัครผู้ว่าฯ ไปเยี่ยมที่มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพียงคนเดียวจะทำงานทุกเรื่องให้สำเร็จก็คงยาก ในฐานะที่เป็นกองเชียร์ก็ขอเสนอเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างความสุขให้แก่คนในกรุงเทพฯ เพราะเชื่อว่า หากทำได้หรือมีโอกาสได้ทำ ก็จะสามารถสร้างบรรยากาศให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่มากขึ้น

การสร้างบรรยากาศด้วยดนตรีที่มีคุณภาพ เล่นดนตรีในสวนสาธารณะเพื่อมอบให้คนในกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะ ซึ่งในสวนเป็นพื้นที่ของต้นไม้ใหญ่ มีพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่ของเสรีภาพ เป็นพื้นที่ของความรู้สึกที่มีอิสระ เป็นพื้นที่ที่สามารถจะปลดปล่อยความรู้สึกของหัวใจ ในสวนสาธารณะยังช่วยขจัดความเศร้าหมอง หากมีเวลาที่เหมาะสม แดดร่มลมตก กรุงเทพฯ จัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อความสุขและความเพลิดเพลินประจำเมือง เพื่อสร้างบรรยากาศในสวนสาธารณะ ให้เป็นพื้นที่ขจัดความเศร้าหมองในระหว่างวัน ซึ่งสวนก็จะกลายเป็นพื้นที่ความสุขของคนเมือง

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน มีความแออัด มีอากาศร้อนถึงร้อนมาก มีขยะเป็นเมืองที่สกปรก เป็นเมืองที่ไม่มีระเบียบ มีมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนทาง มีคุณกรวยยืนเต็มถนน มีคุณบังเกอร์ คุณตะแกรงตั้งเกะกะบนถนน มีรถจอดจองที่ขายของ มีน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น เมื่อได้ผู้ว่าคนใหม่มีจิตใจที่สะอาดเข้ามา คนกรุงเทพฯ ก็เริ่มมีความหวังที่จะเห็นความสะอาด อยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีระเบียบ อยากได้บรรยากาศที่สดใส เป็นเมืองที่มีพลัง เป็นเมืองที่สร้างสรรค์จินตนาการ และมีความเจริญมากขึ้น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (17 สัปดาห์) เป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพฯ มีอากาศดี คนในกรุงเทพฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวน่าจะมีโอกาสได้นั่งฟังดนตรีในสวน ยามเย็นแดดร่มลมตกโดยเริ่มที่สวนลุมพินีก่อน การจะสร้างบรรยากาศของเมืองให้น่าอยู่ มีดนตรีบรรเลงในสวน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเจริญ แม้ว่าจะเคยจัดมาก่อนแล้วและได้หายไป หากเริ่มโครงการแสดงดนตรีในสวนด้วยการต้อนรับผู้ว่าฯคนใหม่ จะเป็นบรรยากาศใหม่ให้คนในกรุงเทพฯ เพราะเสียงดนตรีที่มีคุณภาพจะไพเราะซึ่งจะช่วยให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นอีกไม่น้อย

บรรเลงปี่พาทย์ในงานศพ ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์

กรุงเทพมหานคร มีวงดนตรีขนาดใหญ่ (60-70 คน) เป็นวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราที่มีคุณภาพอยู่หลายวงด้วยกัน อาทิ วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา วงดุริยางค์ราชนาวี วงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารอากาศ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) วงดุริยางค์เยาวชนไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร (วง กทม.) เป็นต้น

หากผู้ว่าฯกรุงเทพฯ คนใหม่ เปิดโฉมหน้าการทำงานด้วยการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงดนตรี ก็น่าจะทำให้สังคมกรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น โดยวงออเคสตราสามารถบรรเลงเพลงยอดนิยม เพลงคลาสสิก เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงนานาชาติ เพลงดังในอดีต เพลงเพื่อนบ้าน เพลงสมัยใหม่เพื่อโลกอนาคต เป็นต้น สวนลุมพินีก็จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรี

ในการแสดงแต่ละครั้งมีการบันทึกเสียงและถ่ายทอดการแสดงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ เพื่อชโลมใจคนในสังคมให้รู้สึกอบอุ่น มีความหวัง เป็นบรรยากาศของเมืองที่น่าอยู่ การเปิดโอกาสให้วงดนตรีและนักดนตรีได้ประกอบอาชีพ ได้ทำงาน เป็นการสนับสนุนศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรี ให้โอกาสคนดนตรีได้สร้างงานคุณภาพ สร้างงานใหม่ๆ ได้อวดศักยภาพความเป็นเลิศ และได้สนับสนุนอาชีพดนตรีด้วย

สำหรับวงดนตรีไทย วงมโหรี วงปี่พาทย์ การละเล่นในท้องถิ่น อาทิ โขน ลิเก ลำตัด งิ้ว ละครชาตรี หมอลำ หุ่นกระบอก หนังใหญ่ วงกงเต๊ก ผู้ว่าฯ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ควรจะขอความร่วมมือกับวัดที่มีเมรุเผาศพอยู่แล้ว อาทิ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบุรี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร อยู่ฝั่งพระนคร ซึ่งทั้ง 2 วัดอยู่ใจกลางเมือง มีศพเผาทุกวัน หากกรุงเทพมหานครได้ผูกปิ่นโตกับวัดดังกล่าว “ทุกศพที่เผาในวัดนี้ ขอให้มีดนตรีไทยหรือการละเล่นของไทยในงานศพ” เพื่อเสียงดนตรีจะได้ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ จะได้ไม่กลายเป็นสัมภเวสี เที่ยวเร่ร่อนหลอกหลอนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ทั้งนี้เพราะผู้ว่าฯคนใหม่ได้จุดชนวนของความหวัง นอกจากจะช่วยให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสุขแล้ว ยังจะช่วยให้ผีมีความสุขสงบด้วย

อนาคตของดนตรีไทย

วงมโหรี ปี่พาทย์ และการละเล่นไทย ปัจจุบันไม่มีเวทีเล่น สภาพและคุณภาพถดถอยและร่วงโรยเพราะไม่มีคนจ้าง นักดนตรีไทยไม่มีรายได้ก็ประกาศขายเครื่องดนตรี ซึ่งก็ไม่มีคนซื้อ หันไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งของเพื่อให้มีรายได้อยู่รอด ทำให้ดนตรีไทยและการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติสูญหายไป ทั้งนี้เพราะไม่มีพื้นที่ทำงาน วัดและงานศพจึงเป็นเวทีและเป็นพื้นที่ของอาชีพดนตรีไทย ขอให้ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ คนใหม่ โปรดได้ช่วยรักษาประเพณี อาชีพดนตรีไทย และรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดต่อไป

หุ้นส่วนสำคัญของเรื่องดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลก็คือ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากท่านผู้ว่าฯ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เปิดเจรจากับเจ้ากระทรวง ชี้ให้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมดนตรีประจำชาติ การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ให้คนต่างชาติเหล่านั้นได้เห็นได้ฟังดนตรีไทย ได้เห็นดนตรีในพิธีงานศพ ได้ฟังดนตรีสากลที่มีคุณภาพในสวนลุมพินี ซึ่งเป็นเรื่องอารยะและเป็นสากล

การรักษาพิธีกรรมงานศพเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ได้ชื่นชมดนตรีไทย เป็นหน้าตาของประเทศ โดยไม่ต้องลงทุนขนดนตรีไทยไปแสดงในต่างประเทศเพื่อจะให้ฝรั่งดู แต่เมื่อชาวต่างประเทศได้มาถึงกรุงเทพฯ สามารถสัมผัสวิถีชีวิต สัมผัสความเป็นเลิศทางดนตรีไทย และได้รู้จักคุณภาพคนไทยผ่านเสียงดนตรี

พื้นที่แสดงดนตรีในสวนลุมพินี เป็นพื้นที่เพื่อแสดงของดนตรีสากล คุณภาพเท่านั้นที่จะอุ้มชูผลงานให้อยู่ได้ เป็นโอกาสของวงดนตรีที่มีอยู่ นอกจากจะมีงานทำแล้ว ยังได้นำเสนอผลงานต่อสาธารณะ ได้พัฒนาฝีมือ พัฒนาศักยภาพทางดนตรี เพราะคุณภาพเท่านั้นที่ผู้ฟังยอมรับได้ง่ายที่สุด การมีวงดนตรีแสดงอย่างหลากหลายก็จะเปิดโอกาสให้แก่ทุกวง การเตรียมตัวของวงดนตรีก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจน สวนลุมพินีจะใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการนำเสนอความไพเราะ ความสวยงาม เสน่ห์ รสนิยม บรรยากาศ หมายถึงความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ

จากคะแนนนิยมกลายเป็นความรู้สึกของความคาดหวังที่มอบให้แก่ท่านผู้ว่าฯ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนในกรุงเทพฯ ประชาชนและเอกชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯคนใหม่ ยินดีจะร่วมมือร่วมทำด้วยความศรัทธา ส่งใจและเทใจให้ ทั้งนี้ท่านผู้ว่าฯจะต้องรักษาคุณภาพงานเอาไว้ให้ได้ เพราะงานที่มีคุณภาพจะช่วยต่อชีวิตให้ทุกคนมีพลังในการทำงาน เพื่อช่วยกันสร้างกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ต่อไป

คนรุ่นใหม่ซึ่งต่างก็มีความหวัง หวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี หวังว่ากรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสังคมที่ไว้วางใจ เป็นสังคมที่อบอุ่น มีผู้คนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดเป็นความมั่นคงของชาติ

การยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ด้วยคุณภาพของเสียงดนตรี เป็นความหวังของชีวิตใหม่ ดนตรีเป็นนามธรรม สามารถสร้างงานดนตรีใหม่ๆ ให้แก่สังคมได้ง่าย ดนตรีเป็นพลังงานบวก ดนตรีเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการสัมผัสและการได้ยิน ดนตรีไม่มีพวก ดนตรีไม่มีสี ดนตรีไม่มีชนชั้น ดนตรีไม่มีเพศ เสียงดนตรีมีพลังและเสริมพลังตลอดเวลา เสียงดนตรีเป็นมิตรกับทุกคน ดนตรีเป็นเครื่องหมายของเมืองที่ศิวิไลซ์ กรุงเทพฯ จึงต้องสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยเสียงดนตรี

โอกาสที่มีผู้ว่าฯกรุงเทพฯ คนใหม่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงถือโอกาสเสนอพื้นที่แสดงดนตรีในสวนลุมพินี เล่นมโหรีปี่พาทย์ในงานศพที่วัด เพื่ออุ้มชูให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่และผู้ที่มาเยือน เพราะเชื่อว่าเสียงดนตรีที่ดีจะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon