‘สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต’ สำนึกดีจากเยาวชนผ่านจินตนาการสู่งานศิลปะ

“ศิลปะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนมีความอ่อนโยน ก่อทำให้เกิดสติ เกิดสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญาในที่สุด”

อาจารย์ วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ศิลปินอิสระ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ให้ทรรศนะถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชนทำงาน “ศิลปะ” และว่า

“การส่งเสริมให้เด็กๆ ได้แสดงออกทางความคิดและใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญ ศิลปะคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางความคิดของเด็กๆ ปลูกฝังให้พวกเขาเหล่านั้นได้คิดแบบมีเหตุมีผลและมีระบบ นอกจากนี้ ศิลปะเป็นตัวช่วยสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างความคิดกับความรู้สึก อันจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงคุณภาพต่อไป”

เป็นที่มาของการจัดประกวดโครงการศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นครั้งที่ 23 ในหัวข้อ “สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต” มีผลงานส่งเข้ามาประกวดจำนวนเยอะกว่าทุกปี ทำให้การตัดสินผลงานของคณะกรรมการค่อนข้างลำบากใจและต้องใช้เวลาในการพิจารณา

“ศิลปะไม่มีเหตุผลในความจริง และไม่มีใครถูก ใครผิด ผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเขาได้คิด จินตนาการ สร้างสรรค์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ดีมีความงดงาม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและร่วมตระหนักถึงเรื่องคุณค่าของน้ำตามหัวข้อการประกวด ซึ่งต้องยอมรับว่าเยาวชนไทยปัจจุบันนั้นมีจินตนาการสูงมาก พวกเขาควรได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดีตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน คุณครู เพื่อให้พวกเขาได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่พวกเขามี พัฒนาทักษะ และเกิดความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะต่อไปในอนาคต”

02

เฉพาะผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและนำจัดแสดงในที่หอศิลปกรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือของมูลนิธิยุวพัฒน์ กับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีมากกว่า 100 ชิ้น จากผลงานเยาวชนทั่วประเทศทั้งหมดกว่า 1,800 ชิ้น

โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์หวังที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดเห็นร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไปทางที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์จินตนาการออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยการตัดสินผลงานนั้นทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผศ.สมพร รอดบุญ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ศิลปินอิสระผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะ

01

ทางด้าน โมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้จัดโครงการประกวด บอกว่า โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้งานศิลปะ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็นโดยถ่ายทอดจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ

“ปีนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากเยาวชนในการส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งต้องขอบคุณทางโรงเรียนและคุณครูทั่วประเทศที่ส่งเสริมงานศิลปะ และสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิด ซึ่งการสื่อสารความคิดของเยาวชนผ่านผลงานศิลปะนั้นสามารถเป็นสื่อกลางให้คนในสังคมได้รับรู้ ตระหนัก และเกิดความรู้สึกอยากช่วยคลี่คลายปัญหาเรื่องน้ำ

04

ซึ่งแนวคิดของเยาวชนเหล่านี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆ ในสังคม แต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ให้คนในสังคมช่วยกันลงมือดูแลรักษาสายน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อไป”

ขณะที่ อัญชลิกา แก้วจันทร์ อายุ 20 ปี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของผลงาน “สร้างชีวิต” รางวัลยอดเยี่ยมในระดับอุดมศึกษา เล่าถึงแนวคิดของผลงานว่า มาจากความตั้งใจสื่อว่าน้ำคือส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้มีอาหาร มีแหล่งที่อยู่อาศัย มีอาชีพ และมีความเป็นมนุษย์ น้ำคือปัจจัยที่สร้างความร่มเย็นให้แก่ร่างกายและจิตใจของคนในโลกให้สงบร่มเย็น

“ภูมิใจที่ความคิดของเราได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้ทำให้มีแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นอื่นๆ ต่อไป”

เช่นเดียวกับ ชลรดา สายน้ำตาล อายุ 11 ปี จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่นจากผลงานชื่อ “ปรับเปลี่ยน” บอกว่า สายน้ำมีคุณค่าต่อชีวิต การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณครูเคยสอนและปลูกฝังมาตลอด จึงนำมาประยุกต์และถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ตนได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและคุณครูที่ให้คำปรึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวด

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ทำให้มีกำลังใจที่จะต่อยอดผลงานและพัฒนาฝีมือด้านศิลปะต่อไป”

ชลรดา สายน้ำตาล
ชลรดา สายน้ำตาล
อัญชลิกา แก้วจันทร์
อัญชลิกา แก้วจันทร์

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร

ผลงานผู้เข้าประกวด2

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทรู อารีน่า หัวหิน ร่วมกับ “แอนดี้ ชเล็ค” แชมป์ตูร์ เดอ ฟรองซ์ 2010 จัดปั่นจักรยานการกุศลรอบเมืองหัวหิน
บทความถัดไปผู้ว่าฯสมุทรสงครามสั่งกำจัดหนอนหัวดำระบาดสวนมะพร้าวภายใน 15 วัน