คอลัมน์ โลกสองวัย : ลูกเสืออากาศ

ลูกเสือไทยวันนี้มี 3 เหล่า คือ เหล่าลูกเสือเสนา มีมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อกำเนิด มีเครื่องแบบเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีกากี ผ้าพันคอสีเหลือง น้องหนูเห็นอยู่ทั่วไป เหล่าลูกเสือสมุทร คือลูกเสือที่อยู่ในเขตกองทัพเรือหรือชายทะเล มีเครื่องแบบสีขาว คอปกแบบเดียวกับทหารเรือ ผ้าพันคอสีดำ

อีกเหล่าหนึ่งคือลูกเสืออากาศ คือลูกเสือที่อยู่ในบริเวณกองทัพอากาศ และจังหวัดที่มีทหารอากาศหรือกองบิน แต่งเครื่องแบบเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีเทา ผ้าพันคอสีเดียวกับเครื่องแบบ

ลูกเสือทั้ง 3 เหล่ามีเครื่องหมายแสดงความเป็นลูกเสือไทยเหมือนกันหมด คือหน้าเสือติดอินทรธนูบนไหล่ 2 ข้าง มีผ้าพันคอของลูกเสือเสนา เมื่อก่อนใช้สีเหลืองเหมือนกันหมด แต่ทุกวันนี้บางจังหวัดกำหนดสีขึ้นเอง ลูกเสือสมุทรมีผ้าพันคอสีเดียวกับทหารเรือ ลูกเสืออากาศมีผ้าพันคอสีเดียวกับทหารอากาศ

วันนี้ 14 กันยายน เป็นวันสถาปนาสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ โดยกองตำรวจสันติบาลให้จดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 นับถึงวันนี้รวม 40 ปี

ลูกเสืออากาศได้ก่อตั้งในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2484 ปีเดียวกับที่ท่านลอร์ดโพเอลเสียชีวิต

ส่วนในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2508 จากความร่วมมือและสนับสนุนของอาจารย์เพทาย อมาตยกุล ซึ่งมีความคิดว่าประเทศไทยมีกองทัพอากาศ มีเครื่องบิน ข้าราชการของกองทัพอากาศมีบุตร-หลาน และเป็นลูกเสืออยู่แล้ว

กองทัพอากาศสนับสนุนกิจการลูกเสืออากาศในระยะแรก เริ่มแรกอยู่ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 มีการก่อตั้ง “สโมสรลูกเสืออากาศ” มีพลอากาศเอกประเสริฐ ห่วงสุวรรณ เป็นนายกสโมสร พันเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เป็นอุปนายก นาวาอากาศตรีสุวิทย์ ลิ้มอิ่ม เป็นเลขานุการ


ก่อนหน้านั้น พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หรือพระนามเล่นว่า “องค์ชายเล็ก” เมื่อทราบกิตติศัพท์ของกองลูกเสืออากาศ และสนพระทัยที่ได้เห็นลูกเสือในชุดเครื่องแบบสีเทา ทรงรับสั่ง “ฉันอยากเป็นลูกเสืออากาศบ้าง” และเข้าร่วมในการฝึกอบรมลูกเสือ-อนุกาชาดด้วย

กองลูกเสืออากาศกองแรกของประเทศไทยและเป็นกองแรกของเอเชียอยู่ในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บริเวณกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ พ.ศ.2508 มีหน่วยงานของกองทัพอากาศให้การสนับสนุน

กองลูกเสืออากาศมีความเป็นมาเมื่อครั้งอาจารย์เพทาย อมาตยกุล เป็นกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือไปชุมนุมลูกเสือโลกที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ พ.ศ.2502 จึงขอความอนุเคราะห์จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุม มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ คือเด็กชายณพฤษภ์ มัณฑะจิตร เป็นผู้แทนไปร่วมด้วย

เมื่อกลับมา อาจารย์เพทายจึงปรึกษากับผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเห็นชอบและมอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่มีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยอยู่ในความดูแล ต่อมาสมัยพลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ กองลูกเสืออากาศกองแรกจึงกำเนิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังกล่าวไปแล้ว

กิจการสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมและสนองนโยบายกองทัพอากาศด้านกำลังสำรองและการปฏิบัติการจิตวิทยา และเป็นองค์กรพิจารณาความเหมาะสมในการให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออากาศของกองทัพอากาศ และมีวัตถุประสงค์อีกหลายข้อในตราสารข้อบังคับ

สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ มีนายกสมาคมมาแล้ว 1 พระองค์ กับ 3 คน คือ พลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ พลอากาศเอกประเสริฐ ห่วงสุวรรณ พลอากาศตรีประสิทธิ์ เกษมทิตย์ และพลอากาศเอกณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศคนปัจจุบันคือ พลอากาศเอกธงชัย แฉล้มเขตร