ก้าวของการช่วยเด็กด้อยโอกาส สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน

เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ด้วยเงื่อนไขความยากจน ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ เด็กนับแสนคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเพราะไม่มีเงินและต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย

นี่คือเหตุผลที่ทำให้องค์กรเพื่อสังคมอย่าง “มูลนิธิยุวพัฒน์” เกิดขึ้นเพื่อนำเงินจากการลงขันของคนในสังคมไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของ โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทย เป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เด็กไทย และร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสเข้าถึงการศึกษา โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพและทักษะชีวิต

“การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส คือเป้าหมายของยุวพัฒน์ เราต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจน ครอบครัวเปราะบาง และมีความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและทำให้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนได้” โมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์กล่าว

ไม่ใช่แค่ชีวิตเด็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขา ทุนการศึกษาช่วยหยุดยั้งความยากจน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

Advertisement

“ทุนการศึกษาของเราเป็นเครื่องมือช่วยเด็กยากจนให้กลายเป็นคนที่สามารถมีโอกาสหรือทางเลือกในอาชีพมากขึ้น และช่วยให้พ่อแม่ของเขารู้สึกว่าเมื่อมีทุนการศึกษาลูกจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไป จะได้ให้ลูกเรียนหนังสือต่อแทนที่จะให้ลูกออกมาทำงาน”

สอดคล้องกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ทุนการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กด้อยโอกาสประมาณ 4.8 ล้านคน ณ ปี 2550-2557 มีเด็กนักเรียนออกจากระบบกลางคัน 3 แสนคน

ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 6,729 คน ขณะที่อัตราการคงอยู่ของนักเรียนทุนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2561 คิดเป็น 84.7% คาดว่าในเดือนมีนาคม 2562 จะมีนักเรียนทุนจบการศึกษาประมาณ 82%

สามารถสนับสนุนเด็กเหล่านี้ได้โดยร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิยุวพัฒน์ http://donate.yuvabadhanafoundation.org/yuvabadhana/ หรือร่วมสนับสนุนของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ ในคอลเล็กชั่น “พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน” http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/products/ หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร ติดต่อฝ่ายงานอาสาสมัครมูลนิธิยุวพัฒน์ โทร 0-2301-1143

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image