ไม่ต้องบินไกลไปเมืองนอก ‘ศศินทร์’ เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับโลก ครบ จบ ใน 2 สัปดาห์

กลับมาอีกครั้ง สำหรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้นำระดับสูงที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีงามต่อเนื่องและยาวนานถึง 33 ปี ในปีนี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้ชื่อ Senior Executive Program หรือ SEP-33 โดยจัดโปรแกรมในลักษณะ Residential Program คือ โปรแกรมพร้อมที่พัก 2 อาทิตย์ พร้อมขนบรรดาอาจารย์จากสถาบันที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ดูแลหลักสูตร เปิดเผยว่า หลักสูตร Senior Executive Program หรือ SEP-33 มีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ ประการแรก คือทางสถาบันได้เชิญวิทยากรจากสถาบันชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Professor Ravi Aron จาก Johns Hopkins University, Carey Business School และ Professor Steve Miranda อดีตอาจารย์จาก Cornell University ที่ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve USA) มาร่วมเผยเคล็ดลับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนับว่ามีประสบการณ์อันลุ่มลึก หลายท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรในประเทศไทย หลายท่านสอนที่ศศินทร์มานานหลายปี จึงการันตีได้ว่าผู้บริหารจะได้เข้าถึงความรู้ระดับโลก แต่เข้าใจบริบทของสภาพสังคมและธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี

อีกจุดเด่นที่พิเศษยิ่งสำหรับผู้เข้าเรียน SEP-33 เพราะนี่คือปีแรกที่ศศินทร์ได้ร่วมมือกับสถาบัน Center of Creative Leadership หรือ CCL สถาบันพัฒนาผู้นำติดอันดับ 1 ใน 10 จาก Financial Times มากว่าทศวรรษ ซึ่งผู้เข้าเรียนจะได้ใบรับรองจบหลักสูตรจาก 2 สถาบัน ทั้งศศินทร์และ CCL

ประการสุดท้าย ผศ.ดร.ปิยะชาติบอกว่า นอกจากศศินทร์จะตระหนักถึงการเรียนรู้เรื่อง know how ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการ คือ know who ดังนั้นเราจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจากทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ทั้งที่มาจากองค์กรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งจากสตาร์ตอัพ

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์

“ในปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารจากหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น บินมาเพื่อเรียนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ SEP-33 จึงเป็นหลักสูตรที่ให้มากกว่าความรู้ เพราะเราเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำตัวจริงขององค์กร

ส่วนด้านการเรียนการสอน เราจะเน้นไปที่ ‘การเรียนรู้ผ่านการลงมือ’ และ ‘การแบ่งปันประสบการณ์’ ผ่านการทำเวิร์กช็อปที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารด้วยกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ผู้สอนระดับโลก

นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับบริษัท Eureka ในการนำการเรียนการสอนที่เรียกว่า LEGO SERIOUS PLAY เข้ามาเพื่อให้การเรียนสนุกสนาน เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง”

“อีกหนึ่งจุดเด่นของ SEP-33 คือการได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่กำลังมองหาหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดความรู้ในระดับ World-Class ครั้นจะไปลงเรียนหลักสูตรเมืองนอกก็อาจจะไม่สะดวก ดังนั้น SEP-33 จึงออกแบบให้หลักสูตรนี้มีทั้งคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล และมีความเข้มข้นของเนื้อหา แต่ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น โดยสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 5-9 สิงหาคม เรียนที่ศศินทร์ กรุงเทพฯ และพักที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส จากนั้นจะหยุดพักไป 1 สัปดาห์ แล้วไปเรียนกันต่ออีกหนึ่งสัปดาห์เต็มๆ ที่โรงแรมอนันตรา หัวหิน ในวันที่ 19-23 สิงหาคม โดยทั้งสองสัปดาห์จะเป็นลักษณะ residential experience คือให้ผู้บริหารได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้าง มิตรภาพที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของโครงการนี้” ผศ.ดร.ปิยะชาติระบุ

หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-33) เปิดรับสมัคนแล้ววันนี้ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://info.sasin.edu/ee-lp1-sep/ โทร 0-2218-4001-7 ต่อ 162-167 หรืออีเมล์ ExecutiveEducation@sasin.edu

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon