Swap & Go จับมือ 7-ELEVEN นำร่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับ-ส่งของเดลิเวอรี่ แบบไม่ต้องรอชาร์จ

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา เราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พฤติกรรมการบริโภคมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม ด้วยเหตุที่ทุกคนต่างเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบาย การใช้ชีวิตที่ปลอดภัย หรือแม้แต่การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากยิ่งขึ้น การใช้บริการสั่งซื้อของทางออนไลน์จึงนับเป็นทางเลือกของผู้คนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงจากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 พบว่าทั้งปี 2564 ปริมาณการสั่งอาหารจัดส่งที่บ้านน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ล้านครั้งหรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาดในปี 2562 ที่มีจำนวนราว 35-45 ล้านครั้ง ซึ่งธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ในปี 2564 จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 5.31-5.58 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.4-24.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พบว่า มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2564 สูงถึง 4,108 คัน ซึ่งสองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้นั้นคือระยะการใช้งาน (แบตเตอรี่) และโครงข่ายสถานีชาร์จ (ระบบชาร์จไฟ) ของยานยนต์ไฟฟ้า     

และเพื่อรองรับการขยายของผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT พร้อม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด ร่วมเปิดตัว “สวอพ แอนด์ โก” (Swap & Go) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่ แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบบไม่ต้องรอชาร์จ

โดยนำร่องในกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหารและสิ่งของ (Delivery Service) อย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จำนวน 10 สาขา ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขานานาใต้ และสาขาสามย่าน โดยเริ่มใช้งานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น แล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้บริการจุดสวอพสเตชั่น Swap & Go เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต

สำหรับจุดสวอพสเตชั่น Swap & Go โดย บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ 22 แห่งครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ แบ่งเป็นภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 19 แห่ง และพื้นที่ภายนอก พีทีที สเตชั่น อีก 3 แห่ง

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Swap & Go เพื่อเชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่รองรับการใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ ค้นหาตำแหน่งสถานีสลับแบตเตอรี่ จองแบตเตอรี่ใหม่ล่วงหน้า มีระบบนำทางไปยังสถานี และเมื่อไปถึงสถานีแล้ว สามารถสแกน QR code เพื่อสลับแบตเดิมที่หมดกับแบตใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon