ปรับโมเดลธุรกิจ เดินหน้าสร้างธุรกิจสร้างผลตอบแทนคืนสู่สังคม

สารพัดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โลกธุรกิจต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุด รวมทั้งต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่องค์กรธุรกิจระดับประเทศหลายแห่งให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance หรือ ESG) เช่นที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต ได้เดินหน้าขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ กลุ่ม ปตท. ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ที่เรียกว่า ‘Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต’ ซึ่งหมายถึง ปตท. ไม่เพียงเป็นฟันเฟืองสำคัญในธุรกิจพลังงานของประเทศ แต่ยังเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เผยถึงหลักการสำคัญของการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ว่า ปตท. ยังคงยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจตามภารกิจที่วางไว้ นั่นคือ การรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรในทุกมิติ

“จุดประสงค์ของการวางภารกิจเหล่านี้ เพื่อต้องการสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ประเทศสูงสุด นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ ยกระดับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีของคนไทย รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

ผนึกกำลังพันธมิตร มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

‘พลังงานแห่งอนาคต’ ของกลุ่ม ปตท. คือ การลงทุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ผ่านตัวแทนหลักอย่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ด้วยเป้าหมาย 12 กิกะวัตต์ ใน พ.ศ. 2573 โดยเดินหน้าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงาน 5 กลุ่ม คือ

กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยการจัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (onion) ในทำเลศักยภาพ และยังมีการขยายสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องชาร์จของ Swap & Go

กลุ่มธุรกิจฐานการผลิตอีวี (รถยนต์ไฟฟ้า) ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ ฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn) จัดตั้ง บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) เพื่อศึกษาการขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต 

กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุนแบตเตอรี่ โดยร่วมลงทุนกับ GPSC จัดตั้ง บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) เพื่อลงทุนด้านแบตเตอรี่ของกลุ่ม ปตท. และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแบตเตอรี่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล โดยจัดตั้ง บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) เพื่อเปิดให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้อีวีอย่างแพร่หลายภายในประเทศ อาทิ บริการให้เช่าอีวี บริการข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงสถานีซ่อมบำรุงอีวี 

กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยจัดตั้ง บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) เป็นสื่อกลางรองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการใช้งานพลังงานหมุนเวียนขึ้นในประเทศ

ปรับโมเดลธุรกิจ เดินหน้าสร้างธุรกิจเพื่อชีวิตคนไทย

กลุ่ม ปตท. ไม่เพียงเดินหน้าสร้างธุรกิจแห่งอนาคตเท่านั้น แต่ยังมีการปรับโมเดลธุรกิจ สร้างธุรกิจใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเข้ามาเสริมศักยภาพการเติบโตที่สูงขึ้นตามทิศทางของโลก ด้วยการเข้าสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยมี บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเป้าหมายที่จะส่งเสริมสาธารณสุขของคนไทยให้มั่นคง

ตลอดเวลาที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อินโนบิก ได้ร่วมนำเข้าและบริจาคยาเรมเดซิเวียร์ 12,000 ขวด และยาฟาวิพิราเวียร์ 1.2 ล้านเม็ด ให้ประเทศเพื่อดูแลประชาชน

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจน้ำมันและไลฟ์สไตล์ รวมถึงเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นทลายกรอบความสามารถที่มีอยู่เดิม ให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งธุรกิจปัจจุบัน และการมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดีกลับคืนสู่ประเทศ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย ทั้ง สนับสนุนภาครัฐช่วยลดต้นทุนพลังงานให้ประชาชน สานต่อโครงการลมหายใจเดียวกัน ร่วมจัดตั้งหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่และหน่วยคัดกรองโควิด และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

ทุกย่างก้าวของกลุ่ม ปตท. ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือช่วยฟื้นคืนลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังที่คอยผลักดันและช่วยเหลือทุกภาคส่วนของสังคม ขับเคลื่อนประเทศร่วมฝ่าทุกวิกฤตและความสามารถการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon