สสว. จับมือเกาหลี จัดงาน “ สตาร์ทอัพฟอรัม : บทเรียนจากความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี ”

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สสว. ได้ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาธารณรัฐเกาหลี  ( Small & Medium Business Corporation )  หรือ SBC จัดงานเสวนา เรื่อง “ สตาร์ทอัพฟอรัม: บทเรียนจากความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้จาก Startup ของเกาหลีที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่งเสริม startup ของไทยได้เรียนรู้การดำเนินการและระบบการส่งเสริม Startup ของ Youth Startup Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเกาหลีภายใต้ SBC เนื่องจากการส่งเสริม startup ของเกาหลีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน Best Practice ในเอเปค จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดตั้ง National Startup Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ สสว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon