ประชุมกำหนดค่าตอบแทนรางวัลนำจับแก๊งค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัล และค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ระบุมาตรการนี้ถือเป็นมาตรการป้องปรามการค้ามนุษย์และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

การประชุมครั้งนี้เป็นการตรวจสอบ พิจารณาคำร้องและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็น และวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ควรจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยกำหนดจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่สืบสวนจับกุม สอบสวน และค่าตอบแทนให้แก่ผู้แจ้งความหรือให้เบาะแสนำจับจนสามารถจับกุมหรือเป็นจำเลยในคดีค้ามนุษย์ได้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับฐานความผิดค้ามนุษย์ และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาการจ่ายเงินด้วยความรอบคอบ โดยมีอัตราวงเงินที่จ่ายตามฐานความผิดและบทลงโทษในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  อาทิ ความผิดตาม ม.10,11,12,13 ที่มีบทกำหนดโทษตาม ม.52 หรือ 53 จ่ายไม่เกินส่วนละ 100,000 บาท ความผิดตาม ม.6,7,8,9 ที่มีบทกำหนดโทษตาม ม.52,53 หรือ 54 จ่ายไม่เกินส่วนละ 50,000 บาท ความผิดที่เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ ที่มีบทกำหนดโทษตาม ม.55 หรือ 56 จ่ายไม่เกินส่วนละ 30,000 บาท และจับกุมตัวผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน/ชั้นพนักงานอัยการ/หรือศาลจ่ายเงินแต่ละส่วนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินประกันตัว เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารในพื้นที่ หรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300

https://www.youtube.com/watch?v=6BdkfhBiYWk&feature=youtu.be

 

บทความก่อนหน้านี้สกู๊ปพิเศษ : ต้นแบบ “ขอนแก่นโมเดล” แก้หนี้นอกระบบ
บทความถัดไปเสียงแตก! หนุน-ค้านผลักดันเขตอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน