ซีพี ออลล์ ผนึกภาคี รณรงค์“รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เกาะยาว” พร้อมด้วยภาคีสำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกฝังเยาวชนไทย ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก จัดกิจกรรม “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

ติดตามได้จากรายงานชุดนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon