พม. ประชุมถอดบทเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ โรงแรมแบ็งค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๗๐ คน

โดยในการประชุมฯ ได้จัดให้มีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในการทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ๓ ด้านสำคัญ ได้แก่ การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกันกลุ่มเสี่ยงถูกนำไปแสวงประโยชน์ในการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการระดมสมองจะนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ปี ๒๕๖๒

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเร่งรัดการดำเนินงาน หรือการร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทั้ง ๓ ด้าน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วิรัตน์”ขอบคุณสนช.ยอมถอย ชี้ โซเชียลมาแรง หมดเวลาไดโนเสาร์ฝืนกระแสสังคม
บทความถัดไปเปิดแล้ว ‘โรงฆ่าสัตว์ หนองแขม’ ทดสอบระบบ 21 ส.ค. หลังทิ้งร้างนาน 13 ปี