สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จ.พิษณุโลก นำโปรแกรม FAS วางระบบบัญชีเพื่อสร้างความโปร่งใส

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งโดยมีความมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

ในปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต แปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าว รับฝากเงิน ปั๊มน้ำมัน และมินิมาร์ท เป็นต้น ด้วยการดำเนินงานที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทำบัญชี ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก สหกรณ์ฯ จึงได้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หรือ FAS ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการจัดทำบัญชีด้วยมือ ทำให้สร้างความเชื่อถือในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ บนพื้นฐานความสุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกสหกรณ์และการวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลทางบัญชี

นางกฤษณา ธรรมชีวิน ผู้จัดการสกก.นิคมฯ บางระกำ จำกัด กล่าวถึงผลตอบรับจากการนำโปรแกรม FAS ไปใช้ในการบริหารจัดการในสหกรณ์ว่า หลังจากนำโปรแกรมฯมาใช้ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีการควบคุมภายในที่ดีขึ้น คณะกรรมการสหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของสหกรณ์และนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายสามารถใช้โปรแกรมฯ ในการทำบัญชีได้อย่างละเอียด และตรวจสอบข้อมูลได้แบบ real time รวมไปถึงสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะทางการเงินของตนเองได้ โดยมีการนำนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้น มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม FAS โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของสหกรณ์สามารถตรวจสอบความแม่นยำข้อมูลทางบัญชีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบสหกรณ์

“เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย การใช้ระบบการจัดทำบัญชีที่ทำด้วยมือ อาจจะไม่ได้รับความถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อนำระบบ FAS มาใช้ในการดำเนินงานและประมวลผล  ก็ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจนมากขึ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกฝ่าย ผ่านโปรแกรม Smart 4M ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้โปรแกรม Smart Member เพื่อช่วยตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองได้ ดูหุ้น ดูเงินฝากได้ รวมไปถึงคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ก็ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Smart Manage เพื่อใช้ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ ซึ่งทุกฝ่ายมีความตื่นตัวที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้มาช่วยอำนวยความสะดวก และได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก”

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท จึงมาจากรากฐานที่สำคัญ คือ การทำบัญชีที่ดีและมีความแม่นยำ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก โดยหากสหกรณ์ใดที่สนใจนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ซึ่งพร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้งและสอนแนะ โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือติดต่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ขอดูข้อมูล ‘สามมิตร’ผิดหรือไม่ ชี้ แนวทางต่างจาก ‘คนอยากเลือกตั้ง’
บทความถัดไปคุก 5 ปีผอ.โรงเรียนฉาว กิ๊กลูกศิษย์ ม.2 ไม่รอลงอาญา เมียเก่าโผล่ยื่น 2 แสนขอประกันตัว (คลิป)