กฟน. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน

กฟน. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

นาย สมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณลานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวงพร้อมกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับการประปานครหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

สำหรับพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ ในการทำงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเพื่อไว้ประพฤติปฏิบัติ มุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยพิธีในครั้งนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรญเสริญพระบารมี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image