กทม.จับมือเอชเอสบีซีเปิดโซนเด็กและเยาวชนในห้องสมุดฯ สวนลุมพินี

ธนาคารเอชเอสบีซี  มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พัฒนา “ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้” ในเขตกรุงเทพมหานครมาแล้วถึงสองแห่ง เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน

ใน พ.ศ.2555 ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้านการก่อสร้าง ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนสีเขียวแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับ LEED Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานอาคารสีเขียวและได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2560 ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่าของกรุงเทพมหานครให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนเมือง” (Environmental Learning Centre for the Metropolitan) ภายในบริเวณสวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการสวนกีฬารามอินทรา เพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือและฝึกอาชีพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบำรุงรักษาพืชพันธุ์ไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครในระยะยาว

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ปีในการดำเนินงานของ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561 ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทย เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

โดยการปรับปรุง “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี โซนเด็กและเยาวชน” ให้เป็น “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” ที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอาคารรูปเต่าทองสีแดงใจกลางสวนลุมพินีเพื่อดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเข้ามาอ่านหนังสือและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon