กฟน. แจ้งอัตราค่า Ft ต้นปี 62 ตามมติ กกพ.

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งมติตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่า ไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บงวด เดือนมกราคม – เมษายน 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=74862&muid=36&prid=21

ซึ่งจากมติ กกพ. ดังกล่าว สำนักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป

▶️ Website TH : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4122


▶️ Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433067946720328&id=497340003626475

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1060844001014669313?s=19

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=11719

บทความก่อนหน้านี้เปิดใจ ‘วิว เยาวภา’ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่สังเวียนการเมืองในวันเป็นคุณแม่ลูก 3
บทความถัดไปแนะกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อเอชไอวีฟรี 2 ครั้ง/ปี