กพร. เร่งยกระดับทักษะฝีมือ สร้างแรงงานมีคุณภาพป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความทันสมัย การเตรียมคนที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่อีอีซีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความพร้อมด้านทักษะแรงงาน ในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่จึงมีความสำคัญมาก ศูนย์บริหารแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC Labour Administration Centre ) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบ ให้บริการแบบเสร็จ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีอีซี เน้นให้บริการผู้สมัครงาน นายจ้างและสถานประกอบการ ศูนย์นี้จะมีการเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลแรงงานที่สนใจจะเข้ามาทำงานในพื้นที่ อีอีซี ภายใน 1 ปี จะช่วยตอบสนองแรงงานที่ขาดแคลนไม่น้อยกว่า 60 %

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพัฒนาทักษะฝีมือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพื่มเติม  ประสานการพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาแรงงาน ขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพแล้ว 400-500 คน โดย ได้ตั้งเป้ายกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต จำนวน 59,300 คน โดยจะเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  จำนวน 7,880 คน

“ เป้าหมายในระยะ 1-5 ปี จะเร่งเดินหน้าสร้างฐานข้อมูล Big Data ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และจับคู่พัฒนาระบบการฝึก และเครื่องจักรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมใน 3 จังหวัด สร้างเครือข่ายและให้การรับรองสถานฝึกอบรมของเอกชนในการฝึกอบรมแรงงาน ส่วนในระยะ 5-10 ปี จะมีฐานจ้อมูลที่เชื่อมโยงในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำมาตรฐานฝีมือในสาขาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร.ได้เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพคนทำงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมในอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ผ่านมา กพร.ยังได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ทิฟฟ่า ทำการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความต้องการจะทำงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อีซีซี เนื่องจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมหลัก รัฐบาลจึงได้กำหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางในอินโดจีน การจัดตั้งอีอีซี ทำให้ตลาดมีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบนายหน้าหลอกไปทำงานญี่ปุ่น เก็บหัวละ 8 หมื่น ไปถึงไม่มีงานทำ ถูกกักขังจนวีซ่าใกล้หมด
บทความถัดไป‘มิ้ว’คัมแบ๊ก!นำกทม.ป้องแชมป์4×100 ‘เจียงฮายเกมส์’