ม.รามคำแหง ปัจฉิมนิเทศ นศ.สาธารณสุข ป.โท

เมื่อเร็วๆนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ และ สาขาวิทยบริการ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาประกอบวิชาชีพโดยซื่อสัตย์ สุจริตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา และเสียสละเพื่อประโยชน์ประชาชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้นที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon