สนพ. โชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนพลังงานไทยในงาน “Future Energy Asia 2018”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะผู้จัดงาน ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมี นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้การต้อนรับ

Future Energy Asia 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมพลังงานเพื่อการพัฒนาการจัดการด้านพลังงานของภูมิภาคเอเซียในอนาคตอย่างครบวงจร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Energy 4.0 หรือ พลังงานฐานนวัตกรรม 4.0 รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value-based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
จะสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพลังงานแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืนในเอเชีย

ภายในบูธ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบกับ Smart Energy Policy 2 โครงการเด่น ได้แก่ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (E-TukTuk)  และโครงการติดตั้งระบบต้นแบบไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร ขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

Smart Energy Policy เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP2015) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579
เมื่อเทียบกับปี 2553

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (E-TukTuk) นวัตกรรมเทคโนโลยีคนไทยด้านพลังงานรูปแบบใหม่ของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง มีเป้าหมายในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจี ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าภายใน 5 ปี โดยนำร่อง 100 คันแรกภายในปี 2561 ไปแล้ว เกิดผลประหยัดพลังงานรวม 0.1 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 22,000 คัน ทั่วประเทศภายใน 5 ปี จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 20 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)/ปี และที่สำคัญยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

โครงการติดตั้งระบบต้นแบบไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร ขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง และระบบสายส่งไฟฟ้ามาติดตั้งในแต่ละพื้นที่ของชุมชน พร้อมทั้งติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และสำหรับการเกษตร เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนในพื้นที่ และความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ห่างไกล

ผู้สนใจชมนิทรรศการด้านพลังงาน ได้ที่บูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน B50, ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค ในงาน Future Energy Asia 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 งานที่จะช่วยคุณสร้างโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน  สร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับอาเซียน พร้อมกระตุ้นภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและร่วมผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน”
ได้ที่ www.enconfund.go.th และ Facebook Enconfund Thailand

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image