กรมกิจการเด็กฯลงพื้นที่ภาคใต้ ให้กำลังใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ‘ปาบึก’

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกฎหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CONVENTION FOR THE RIGHT OF THE CHILD) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้กำหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว้ 4 ประการ คือ 1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัยและต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์ 2) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม 3) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ 4) สิทธิในการมีส่วนร่วม มีสิทธิที่จะแสดงออก และแสดงความคิดเห็นต่อสังคมในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่สร้างความเสียหายให้กับ 14 จังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนมาก ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชนชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว 14 จังหวัด 7 สถานสงเคราะห์ในภาคใต้ จำนวน 1,045 คน ตลอดจนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกว่า 2,000 คน วันนี้ (8 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว และในสถานสงเคราะห์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยเป็นประธานการประชุม Conference  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้ สภาเด็กและเยาวชนและทีม  One Home จ.นครศรีธรรมราช ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ตลอดจนวางแผนการฟื้นฟู ซ่อมแซม ให้ฟื้นคืนสภาพโดยเร่งด่วน ซึ่งภายหลังการประชุม Conference เสร็จสิ้น จะเดินทางไปมอบถุงยังชีพและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยที่มีเด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุโร้อน “ปาบึก” จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และจิตอาสา เป็นอย่างยิ่ง โดยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและทั่วถึง เพื่อนำพาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก กลับสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เพียงธาร’ นำทัพหวดสาวลุยศึกเฟดคัพ ‘บิ๊กเอ๋’ มั่นใจรักษาสถานภาพกลุ่ม 1 ต่อไป
บทความถัดไปกกต.เคาะเบื้องต้น 55 ล้าน เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ซื้อรถประจำตำแหน่ง 6 คันอีก 22 ล้าน