วิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.ลงนาม สาธิต ม.ราม สนับสนุน-ส่งเสริมการเรียน-สอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ ศึกษาดูงาน และการทำโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 กุมภาพันธ์

บทความก่อนหน้านี้“ท่านมีนายกฯและพรรคการเมืองในใจที่จะลงคะแนนเสียงให้ในวันที่ 24 มี.ค.นี้แล้วหรือยัง”
บทความถัดไปผช.โฆษกประจำสำนักนายกฯ​ แจง​ คำสั่งหน.คสช. ให้ผู้นำ​ 3 เหล่าทัพพ้นตำแหน่ง​ ‘เป็นของปลอม​’