พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

▶️ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 ก.พ.62 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการแขน-ขาขาด ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินหรือรถนั่งสำหรับคนพิการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ให้สามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างคนปกติ มีชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 389 คน

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์’ ชูพรรคประชานิยมสู้เลือกตั้ง
บทความถัดไปอนาคต ม.ราชภัฏ… : โดย เฉลิมพล พลมุข