กรมการท่องเที่ยวยุคใหม่ บริการทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 เปิดขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ 24 ชั่วโมง พร้อมควบรวมสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมควบรวมสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาเป็น 6 สาขาทั่วประเทศ

นายอนันต์  วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ตามที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาทางกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีช่องทางในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว โดยช่องทางดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ในที่ต่างๆ หรือที่ห่างไกลจากสำนักงานทะเบียนฯ สามารถได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 – 2564 ของกรมการท่องเที่ยว ในด้านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และระบบดิจิทัล ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผู้ประกอบการ สามารถยื่นคำขอได้ที่ www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

นายอนันต์ เปิดเผยต่อว่า เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยว ซึ่งดูแลในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว จัดทำมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้มีการควบรวมสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ที่มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จากเดิม 15 สาขา เป็น 6 สาขา ได้แก่

  1. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
  2. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
  3. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์
  4. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
  5. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา
  6. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต) รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง

โดยจะเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง ทั้งนี้ สามารถดูแผนที่ตั้งสาขาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dot.go.th หรือสายด่วน DOT CALL CENTER 0-2401-1111 ตลอด 24 ชม.

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image