ประกาศผล 8 เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL
รุ่นที่ 9 แชมป์ระดับภาคกลางและตะวันออก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายแพทย์อภิรัตน์ กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ จ.ชลบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและตะวันออก ทั้ง 172 คน สิ่งสำคัญที่อยากฝาก คือ ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ที่ทรงพระราชทานแนวทาง และพระราชทานโอกาสดีๆ ให้กับพวกเรา ได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าคุณสมบัติที่สำคัญของผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE คือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถพิเศษและที่สำคัญคือมีผลการเรียนดีตามนิยามการเป็นคนเก่งและดี ซึ่งเวทีการประกวดครั้งนี้เป็นเวทีคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคกลางและตะวันออก เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้สามารถค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง ให้โอกาสการเรียนรู้และ ฝึกทักษะจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมความสามารถต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าของเพื่อนๆ ในนามของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

ผลการตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและตะวันออก

ฝ่ายหญิง 4 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุชาดา สอนพันธ์ จ.จันทบุรี, 2. น.ส.อิสรีย์ ระบอบ จ.กาญจนบุรี, 3. น.ส.
แคริส เจน สมิท จ.ชลบุรี, และ 4. น.ส.เจตปรียา รุ่งสุขใส จ.สมุทรปราการ

และฝ่ายชาย 4 คน ได้แก่ 1. นายมณเฑียร เดชตระกูล จ.ชลบุรี, 2. นายรัชชานนท์ กันเพรียง จ.ชลบุรี, 3. นายณฐพล จุ้ยเส่ย จ.นนทบุรี และ 4. นายพีรพล ภูมิพัฒนโยธา จ.จันทบุรี

“นนท์”หรือ นายรัชชานนท์ กันเพรียง ม.5 รร.ศรีราชา จ.ชลบุรีหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเล่าว่า ที่ได้เข้ามาประกวดเพราะคุณครูให้โอกาส เห็นว่าบุคลิกและหน้าตาดี และตัวเองคิดว่าการได้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นโอกาสที่จะก้าวไปเป็นดารา ศิลปินในอนาคตตามที่ฝันได้ เมื่อตัดสินใจเข้าประกวดก็พยายามฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีศักยภาพมาแข่งขันกับคนอื่นๆ รู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกและจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ อยากฝากถึงเพื่อนๆว่าเราสามารถเป็นคนเก่งคนดีได้ไม่จำเป็นต้องไปหมกมุ่นกับสิ่งไม่ดี และวันนี้ตัวเองก็สามารถทำได้และรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมาก

“บอส” หรือ นายมณเฑียร  เดชตระกูล ม.3 รร.พัทธยาอรุโณทัย จ.ชลบุรีอีกหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เล่าว่าที่มีโอกาสเข้าประกวดเนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนชักชวนให้มาลองหาประสบการณ์ดูเพราะเห็นว่ามีพื้นฐานด้านการเต้น ตนเองจะถนัดด้านการเต้นมากกว่าการร้องเพลงและเป็นนักเต้นทีม Sea Sky Crew ซึ่งเข้าร่วมประกวดTo Be Number One Teen Dancerciseทุกปี ปีนี้ก็ได้เข้าประกวดในระดับประเทศแต่ไม่ได้รับรางวัล การประกวดในวันนี้ค่อนข้างเตรียมตัวมาน้อยมากแต่เมื่อได้รับคัดเลือกก็รู้สึกดีใจและภูมิใจ เมื่อได้เข้าไปเก็บตัวในบ้าน IDOL จะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองต่อไป

“มิกเซอร์” หรือ น.ส.จุฑามาศ พรหมพัฒน์ ม.4  รร.ปากน้ำปราณวิทยา จ.ประจวบศีรีขันธ์หนึ่งในเยาวชนผู้เข้ามาประกวดเล่าว่า แม้วันนี้จะไม่ได้รับคัดเลือกแต่ตัวเองก็ได้รับประสบการณ์ดีๆ จากเวทีนี้ ถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่ได้มาประกวดเวทีใหญ่ๆ เช่นนี้ เป็นต้นทุนชีวิตของตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความกล้าแสดงออกและจะเก็บเอาข้อผิดพลาดในวันนี้ไปแก้ไขและตั้งใจที่จะเข้าประกวดในรอบแข่งขันระดับ กทม. อีกรอบอย่างแน่นอน

“พิมพ์” หรือ น.ส.ศศิธร  อนุสิ ม.6 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทองอีกหนึ่งในเยาวชนผู้เข้ามาประกวดเล่าว่าสนใจเข้าร่วมประกวดเพราะเห็นว่า TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน เนื่องจากชุมชนจำปาหล่อที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นชุมชนแออัด เด็กและเยาวชนบางส่วนมีปัญหาติดยาเสพติด จึงอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน จะได้ช่วยชักจูงให้พวกเขาห่างไกลจากยาเสพติด ถึงแม้ครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เสียใจ และไม่ท้อแต่จะกลับไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าประกวดอีกรอบในการแข่งขันระดับ กทม.

“จีนี่” หรือ น.ส.อรนลิน ลีลาบูรณธนกูร TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ฝ่ายหญิงเล่าว่า 1 ปีที่ผ่านมากับการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ได้รับประสบการณ์มากมายที่ไม่สามารถหาได้จากในโรงเรียน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับตัวเองคือความรับผิดชอบ เพราะต้องตามเสด็จไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อถวายงานให้กับองค์ประธานโครงการ พร้อมๆ กับเรื่องเรียนก็ไม่ทิ้ง รวมทั้งเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ทำให้ต้องรู้จักการบริหารเวลาและต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก

 “พีค” หรือ นายณฐกร รัตนเพชร TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ฝ่ายชาย เล่าว่า 1 ปีที่ผ่านมากับการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้รู้จักคำว่าบริหารเวลาให้เป็น ต้องมีวินัยในตัวเอง จากเมื่อก่อนมีหน้าที่แค่เรียนอย่างเดียว แต่มาวันนี้ต้องเรียนไปด้วยและตามเสด็จไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อถวายงานให้กับองค์ประธานโครงการด้วย จึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆ เยอะ จากแต่ก่อนมีความมั่นใจพอสมควร มาวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้น ที่สำคัญทำให้รู้จักการบริหารเสน่ห์ตัวเองเป็น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! กฤษฎีกาเห็นชอบฟื้น ‘ครูใหญ่’ ยกเลิกใช้ ‘ผอ.ร.ร.’
บทความถัดไป‘แม้ว’ โพสต์ไอจีตื่นเต้น ขอฟิตร่างกายเตรียมไปงานแต่ง ‘อุ๊งอิ๊ง’